20100426

RödGrönt bra för företagen och Sverige

Kan inte hålla fingrarna borta från vad Micael Glennfalk skriver. Undertexten är att det inte går att driva företag i Sverige. Känns som han är mer moderat valarbetare än företagare när han talar för de som han talar om känner jag inte igen från de småföretagare som jag mött

         Sverige har under närmare 100 år haft socialdemokratiskt styre och gått från att varit ett av Europas fattigaste länder till ett av världens rikaste. Det har varit en modell som varit så framgångsrik att det har kommit besök från hela världen. För vi är som humlan enligt teorin så ska det inte funka men det gör det. Att då som Micael Glennfallk komma och säga att vi har en attityd som gör att det inte går eller är på gränsen att driva företag känns väldigt främmande. Vi har i Sverige ett antal företag som startade i smått men nu i det socialdemokratiska Sverige växt till världsledande inom sina sektorer. Mycket tack vare det växelspel mellan stat och företag. Där staten varit beställare och det privata fått utveckla och bygga. Visst finns det saker kvar att göra finns det regler som spelat ut sin roll eller aldrig blev så bra som det var tänkt. Och vi ska göra det, tillsammans med arbetsmarknadens parter ska vi finna lösningar som gör att vi kan fortsätta ligga i topp. Där alla tre parter tar sitt ansvar.
           Denna utveckling vill jag även se lokalt. Att vi får igång ett trepartssamtal mellan företag, kommun och fackliga organisationer. Att vi finner en Vimmerby modell utifrån de unika förutsättningar som vi har här.
           Vi kan idag konstatera att ett steg är den RödGröna satsningStångådalsbanan som kommer möjliggöra till bättre trafik vilket leder till att vi får bättre kommunikationer. Det gynnar både inflyttning pendling som besöksnäringen. Åter beslut som vi tar men inte den sittande Alliansen. Regeringen pratar mycket om företagare men verkstaden är relativt tom. Med de order som finns från näringslivet och det munlädret vore det övertid som gällde men här händer inget. Micael Glennfalk skriver  att Maud Olofsson försöker. Frågan är med vadå?
          Nä min slutledning är att det som vore bäst för sverige vore en RödGrön regering. När näringslivet listar de bästa partierna så vinner miljöpartiet och vänsterpartiet. Så är det!

Johan skriver mer om företagande småföretagare som han är. Mer läsning finner ni här: RödgGrön och NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,