20100413

Socialdemokratin sätter vägledande mål mot möjligheternas land

Nu sätter socialdemokratin nya vägledande mål för kommande period och det är inga dåliga mål! Jag känner att det är mål som är lätta att försvara och visar på vad socialdemokratin står för.

I dagens DN debatt så presenterar partiordförande Mona Sahlin de nya vägledande målen som vi tar sikte på. Som sagt nu är målen fastlagda och det är bra mål som jag som socialdemokrat känner mig trygg i. Det är mål som är klassiska för den svenska Socialdemokratin. Det är jobben, det är kampen mot klyftor och fattigdom. Det är förslagen från ett parti som har rättvisan i ryggmärgen. ett parti som har solidariteten med sig i varje steg. Vi fiskar inte efter rättvisa. Vi är rättvisa. Det är fyra mål som presenteras och ni får dem här:
Fler jobb. Fler jobb är den viktigaste frågan för att öka jämlikheten. Vi sätter jobben först. Vårt mål är full sysselsättning. För att nå det målet måste sysselsättningsgraden öka. Varje arbetad timme behövs. Vårt delmål är att höja sysselsättningen till 80 procent i reguljär sysselsättning i åldersgruppen 20–64 år. Det innebär att särskilda insatser måste göras för unga och nyanlända som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det innebär också att kvinnors sysselsättning måste öka.
Mer utbildning. Inget är så viktigt för individens möjlighet att utvecklas och för samhällets konkurrenskraft som god tillgång på utbildning. Regeringen har i fyra års tid stängt dörr efter dörr till utbildningsmöjligheter för både unga och vuxna. Ökad social rörlighet kräver en fortsatt utbyggnad av högskolan, och ytterligare insatser för att fler vuxna ska ha möjlighet att gå högskoleutbildningar. Snedrekrytering betyder att klassklyftor cementeras och ska därför motverkas med kraft. Vårt mål är att hälften av varje årskull ska ha påbörjat högre studier innan de fyller 25 år.
Minskad barnfattigdom. Barnfattigdomen når i dag rekordnivåer och beräknas öka med närmare 50 procent mellan år 2006 och år 2010. Den borgerliga politiken har ökat klyftorna. De drastiska nedskärningarna i trygghetsförsäkringarna har tvingat in nya grupper i socialbidragsberoende. Därför lever var sjunde barn i dag under fattigdomsstrecket. Det är oacceptabelt. Nu krävs fler jobb och kamp mot klyftorna. Men det krävs också höjda flerbarnstillägg, höjt tilläggsbidrag för studenter med barn och höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar. Vårt mål är att minska antalet barn i familjer som går på socialbidrag med 50 000 till år 2015.
Minskat socialbidragsberoende. Regeringens politik har ökat bidragsberoendet. Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd har ökat i mer än 90 procent av landets kommuner. De väntas öka med 50 procent. Att behöva gå på socialbidrag är den tydligaste formen av utanförskap. Denna utveckling är en direkt konsekvens av den misslyckade jobbpolitiken, misskötseln av sjukförsäkringen och den cyniska hanteringen av dem som förlorar jobbet. Sverige har inte råd med fyra år till av ytterligare stora skattesänkningar på lånade pengar tillsammans med fortsatta nedskärningar i välfärden. Vårt mål är att minska andelen som går på socialbidrag med en fjärdedel till år 2015, därefter ska den halveras.
      Nu är målen spikade och det är dags att ta krafter för att forma politiken som gör att vi kommer nå dessa mål. I Vimmerby driver vi socialdemokrater frågan kring barnfattigdom då vi menar att det är oerhört tragiskt att barnen ska behöva växa upp i fattiga förhållande. Jag kommer återkomma med ett mer fylligare inlägg.

Kortnoterat finns även hos Peter och Johan W gör en mer personlig betraktelse över den resa som socialdemokratin gjort, läs den. Mer läsning finner ni här: RödgGrön och NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,