20100520

Marknaden, inte alltid bäst!

Det är skönt att Socialdemokraterna tillsammans med våra samarbetspartier,  Vänsterpartiet och miljöpartiet, ser att det finns områden där marknaden inte hör hemma utan att vi klarar uppgiften bäst tillsammans.

        Jag har är kritisk till många av de avregleringar som gjorts under en tid. Analysen har enligt mig inte varit ordentligt gjord utan har gjort med någon form av övertro på den så kallade marknaden. Men marknaden är fenomenal. På många områden så märker jag att de positiva effekter som varit grunden för besluten uteblivit för den enskilde eller samhället.
        De lagar som många gånger är tvingande för kommuner och landsting bygger på modeller som är helt klart storstadsinspirerande och väldigt långt bort från mina delar av landet. Där flera alternativ skulle slå sönder en fungerande struktur och leda till stora kostnadsökningar för skattebetalaren.
Ska vi sedan syna vad våra väljare skriker om så inte är det marknadsanpassningar och flera val utan att den offentliga verksamheten ska kunna leva upp till de kvalitetskrav som medborgaren ställer.
        I Socialdemokraternas landsbygdspolitiska program som presenterades för någon vecka sedan så finns det skrivningar att partiet ska syna de avregleringar som gjorts och se om de har en regional- eller konsumentpolitisk bäring. Om inte så kan det bli tal om att återreglera vissa områden. Det är bra och visar att vi sätter den enskilde individen i främsta rummet framför en marknad som inte klarar av sin uppgift mot den enskilde.
        Idag så kommer steg ett när vi läser SvD Brännpunkt där de RödGrönas trafikpolitiska talespersoner att vi river upp den avreglering kring kollektivtrafiken. Ty man ser inte att den avreglering som regeringen föreslaget varken når det klimatpolitiska eller gynnar det kollektiva resandet. Det är bra och visar på att den högerpolitik som är beslutad, inte är gjuten i sten. Många gånger har bilden varit att man inte kan vända skutan utan att färdriktningen ligger fast med bara smärre justeringar. Så är inte fallet det går ALLTID att fatta andra beslut.

Mer läsning finner ni här: RödgGrön och NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,