20100514

Media, makt och sociala medier

Lästips: Idag börjar jag med ett lästips och det är min vän Johan Westerholm som har en intressant postning kring medias roll i politiken och det nya medielandskapet.

       På dagens DN-debatt skriver Mats Svegfors, vd Sveriges Radio och Cilla Benkö, vice vd Sveriges Radio om hur medielandskapet förändras och nya normer blir gällande. Det är en bild som inte är så tilltalande som de målar upp. 
       Det är tvådelad bild som målas upp med debattörerna och Johan. Dels bilden hur media politiserat på fler sidor än ledare och kultursidor. Den andra bilden är att det komersiella får ta överhanden allt mer från det redaktionella innehållet. 
       Det märks tydligt på det lokala planet där redaktionell personal får lämna och annonsavdelningarna sitter i orubbat bord. Resultatet är att den lokala media går från tidningar som granskar den lokala politiken till att vara annonsblad med glättiga nyheter. Som Johan konstaterar så gör det att sociala medier får en helt annan roll och ansvar för att föra den granskande och belysande ordet vidare. Bilden av att politiken skriver den egna nyhetstexten  är inte bra ur ett demokratiskt perspektiv. Tilltron till media och i slutänden politiken kommer brista mer än det gör idag. Visst kan det tyckas som en vinn vinn situation när vi får ut budskapet och journalisten får avlastning. Men det funkar inte på sikt.
        Ska man hårddra det så får vi med en genomkommersiell media situation samma mönster som i diktaturer att den starke formulerar budskapet och bilden är den gällande. Bredden och utrymmet där åsikter bryts marginaliseras till förmån för en annons...
       Går vi vidare så ser vi då med denna utveckling hur presstödet blir än viktigare som ett instrument för att behålla pluralismen inom media landskapet och att hålla åsiktsmonopolet på behörigt avstånd. Bilden, som redan är sann på många orter, med en tidning gör att politiken måste anpassa efter tyckandet som gäller. 
      Finns det någon väg ut ur detta kan man då fråga sig? Ja, och det är de sociala medierna som kan ge den lokala pluralismen. Bloggarna är också tydliga med sitt uppdrag, vad man vill. Det är ingen som läser mig som inte vet att jag slåss för en socialdemokratisk valseger i höst. Att jag är socialdemokrat av hela mitt hjärta och allt jag skriver belyses av min värderingar. Men den tydligheten äkan ibland vara svår att finna i media.
      För att göra ett litet lästips så blev det lite längre än tänkt men så kan det vara när det blir ett engagemang. Kommer säkert återkomma till ämnet....


Mer läsning finner ni här: RödgGrön och NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,