20100502

(S)olen skiner över Sverige

Solen skiner och smälter intrycken från gårdagen och då kommer det mera. Jobben, jobben, jobben. Vi har lärt av misstaget och gör inte om det. Jobben är det viktigaste.

         Att ha ett arbete att gå till. Att tillhöra den gemenskap som arbetskamraterna. För många är det ovärderligt och när sedan arbetslösheten kryper på så faller mer än bara lönen. När plötsligt det inte finns någon att bryta gårdagens fotbollsresultat med. När väckarklockan inte längre ringer och dagar blir nätter.
        Arbetet är vad som bygger detta land. Sedan må vi tvista om hur mycket vi ska arbeta och vilka spelregler som ska gälla. Men vi kan ändå var ense om att människor behöver ett arbete att gå till.
       Vi Socialdemokrater har alltid satt sysselsättningen och jobben i centrum. förra valet 2006 så var inte tydliga med det och kanske också lite för självsäkra på att alla visste det. Vi övertolkade nog också konjunktur vindarna. Vi har nu gjort läxan och släpper inget åt slumpen. Vi är en lärande rörelse som ständigt utvecklas, men målen ligger fast.
       Så idag dagen efter arbetarnas dag kommer vi med förslagen som ska ge fler ett arbete att gå till. vi sparar inte på krutet och det är rätt. Vi gör en satsning som kommer ge avtryck.  Jag klipper in texten.
Vi rödgröna partier har en politik för fler och växande företag. Vi underlättar för entreprenören att starta företag och få tag i kapital, att anställa, expandera och exportera. Vi vill sänka arbetsgivaravgifterna för småföretag. I vårt förslag sätts arbetsgivaravgifterna ned med 2 miljarder kronor 2011 och med 6 miljarder kronor 2012. Förslaget innebär att kostnaden för ett litet företag med 2–3 anställda sänks med runt 40000 kronor om året när reformen har slagit igenom fullt ut. Vi föreslår också att de företag och organisationer som anställer en arbetslös ungdom mellan 20 och 25 år får en skattereduktion som motsvarar hela arbetsgivaravgiften.
Genom en extra utdelning från Vattenfall på 5 miljarder kronor skapas en ny riskkapitalfond, som ska agera marknadskompletterande. Fonden ska ha ett särskilt fokus på kapitalbildningen i innovativa små och medelstora företag inom miljöteknik, kunskapsintensiv tjänstesektor och högteknologisk industri.
Vi presenterar ett program för stärkt konkurrenskraft. Vi vill tillföra 100 miljoner kronor per år till forskning i småföretag inom programmet Forska & Väx. Mer resurser till forskning leder till fler innovationer, fler framgångsrika företag och fler nya jobb.
Vi vill också genomföra en offensiv investering i stärkt konkurrenskraft hos den viktiga besöksnäringen. För ökad turism och fler internationella evenemang föreslår vi flera insatser, bland annat 50 miljoner kronor per år till marknadsföring och arbete för internationella evenemang i Sverige.
Arbetsmarknaden vidgas och stärks när fler får möjlighet att pendla till fler jobb. Det kräver en höjd ambitionsnivå för investeringar i transportssystemet, med tydligt fokus på järnväg och kollektivtrafik. För hela planperioden fram till 2021 presenterar vi en historisk utbyggnad av transportinfrastrukturen med en total investeringsram som är 100 miljarder kronor större än regeringens.
Vi vill förbättra kvaliteten i välfärden genom att satsa 12 miljarder kronor på vård, skola och omsorg 2011 till 2012. De ökade resurserna motsvarar 10–15000 jobb. Med våra satsningar, exempelvis på generationsväxling i äldreomsorgen, traineeprogram och kunskapslyft 2.0 stärker vi välfärdskvaliteten genom att höja kompetensen hos personalen samtidigt som vi ger unga en väg in i arbetslivet. Kommuner och landsting ska ha långsiktiga stabila planeringsförutsättningar och under den kommande mandatperioden vill vi kontinuerligt se över statsbidragens storlek för att värdesäkra dem.
Vi byggde Sverige. Vi byggde välfärden. Nu bygger vi möjligheternas land.


Fler som skriver är Tokmoderaten som jag även snor lite länkar från. SvD, Johan W, Krassman, Kent P, HBT-sossen, Röda Berget. Mer läsning finner ni här: RödgGrön och NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,