20100608

LOV inte om Centern får bestämma

Kan inte låta bli att titta lite närmare på den centerpartistiska verkligheten. genom Annika så får jag en länk till Ölandsbladet som ger lite information om verkligheten för centern.

      I tidningar har centern annonserat kring hur viktigt det är med införandet av LOV. Denna lag som ska ge alla så mycket möjligheter. Då borde väll de centerstyrda kommunerna ligga först i kön för att genomföra en så pass viktig reform. Men är så fallet? I min kommun, Vimmerby utreds frågan och kommer upp till ansvarig nämnd för beslut i juni. Anledningen är att regeringen med Maria Larsson i spetsen vill ha beslut innan valet fört att sedan kunna peka på bra allianskommuner och dåliga sossekommuner. Nu får hon väll lägga till Centerkommuner också.
     Men så ser jag att det finns de centerkommuner (styrt sedan 70-talet) som inte kommer införa LOV. Borgholm är en och så här sägs det i Ölandsbladet (får ta med nästan hela artikeln för den är så talande)
(C)-annonsens braskande rubrik lyder ”Ska kommunkontoret bestämma vem som följer dig på toaletten?”
Vilket den efterföljande brödtexten berättar att slikt ska detta diffusa och underförstått hotfulla kommunkontor låta bli.
”Du har levt ett långt liv, arbetat och byggt både hem och familj. Men den dag du är i behov av hemtjänst får inte själv bestämma vem som ska hjälpa dig. Det gör kommunen åt dig. Så är det fortfarande i över hundra svenska kommuner”, börjar texten för att i finalen utlova nya bättre tider - om väljarna väljer Centern:
”Om Centerpartiet får bestämma ska du bestämma. Du och alla andra i hela Sverige. Ni har rätt att vara både nöjda och trygga.”

OLYCKLIG
Lokalt i Borgholm har Centern enligt vissa styrt i ”typ hundra år och alldeles för länge”, mer rätt är sedan storkommunen bildades 1971 fram tills dags dato, förutom åren 1994 - 1998 då Moderaterna och Socialdemokraterna bildade ohelig allians för att kuppa bort Stig Bertilsson (C). 
Så Asta Ivarsson, varför får de äldre i denna gedigna center-kommun inte själva bestämma vilken hemtjänst de vill ha?
– Ja, den här annonsen väcker ju lite frågor och har satts in av vår riksorganisation. Den handlar om lagen om valfrihet (LOV) i omsorgen, något många kommuner infört.
– Men i Borgholm har vi valt att avvakta, vilket kan vara  irriterande för de högre upp. Dels måste vi ta hänsyn till ekonomin, dels ville vi inte vara först ut, andra större kommuner kunde gå före.
Karta och verklighet går inte ihop för Centern?
– För oss är annonsen lite olycklig. Men frågan om valfrihet inom omsorgen är något vi i Centern lokalt ska ta ställning till vid vårt kommande kretsmöte, det kanske läge att pröva det nu, svarar Centerns ordförande, tillika socialnämndens ordförande.
Raden ”Ni har rätt att både vara nöjda och trygga” ger inrycket att äldre i kommuner utan detta valfrihetssystem, som i Borgholm trots centerstyret, är otrygga och missnöjda?
– Man är lika trygg här, det kan man absolut vara. Och oavsett om det är privata tjänster eller kommunala tjänster är det kommunen som har tillsynsansvaret.
    Så kan det se ut i den primärkommunala vardagen när Centern styr...

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,