20100725

Ett fattigt barn är ett för mycket.

Vad är fattigdom finns det ett exakt mått på när du blir fattig. Nä det finns inte men det finns ett antal parametrar som staten använder för att få ett grepp om hur medborgarna har det ställt. Men spelar det någon roll om det är en eller hundra som är fattiga och då speciellt bland våra unga.

     Barnfattigdomen finns bland oss. Den går inte att dölja med förändrad statistik. Det är ingen synvilla utan en realitet. Det är allt från att inte kunna slanta till frökens blomma till de fåtalet kronor till det gemensamma fadderbarnet som klassen har. När det sedan är dags för skolresa så finns det ingen matsäck med. Ursäkterna är många och ingen tänker till på vad som ligger bakom.

     Vi vill ofta göra detta till statistik och glömmer då de som finns bakom pinnarna i statistiken. Men hur ser vi dessa barn och vad kan vi göra för dem? Vi har ställt frågan i kommunfullmäktig i Vimmerby och fick en kartläggning som gav svaret att det finns ett stort antal barn som idag i barnens Vimmerby lever i fattigdom. Det blev beslut på en åtgärdsplan och där är vi nu. vi väntar och väntar på denna plan. Från den styrande Borgerliga Alliansen finns inget intresse att få fram den åtgärdsplan som fullmäktige beslutat om.
   

      Vidare så har forskare tittat på hur de unga ser på sin möjlighet till inflytande och där är svaret också skrämmande då vi får otroligt låga siffror. Det finns en demokratisk fattigdom här som kommer slå hårt mot kommunen då vi inte lyckas ge våra unga en bra start på sitt demokratiska liv.

      Det är så tydligt hur Alliansen ser på dessa unga i praktiken. Det är en massa vackra ord från talarstolar men när det ska till handling så sker det med att försöka ändra statistiken hellre än att ge sig i kast med de faktiska problemen och det är att det finns fattiga bland oss och att den förda politiken är ett skäl till det. Att det inte är den enskildes fel utan att mycket av den fattigdom som finns är strukturell. Att med politiska beslut kan vi minska och förhoppningsvis utrota fattigdomen bland våra barn.

     Jag skickar nu en uppmaning till den sittande regeringen att agera mot barnfattigdomen och hoppa över statistiken. Ge oss ett program för hur vi ska bli kvitt fattigdomen bland våra barn.

     Men när man tar ett titt på vad som skrivs om fattigdom hos regeringsbloggarna handlar det mest om jobbskatteavdraget och försöka definiera om vad som är fattigt. Men den grupp som idag är fattiga får inget avdrag för de arbetar inte utan behöver många gånger hjälp att ta sig inpå arbetsmarknaden. Men här har regeringen minskat på möjligheterna genom att minska på antalet platser inom arbetsmarknadsutbildningar och studier för vuxna

Bloggat: Peter A skriver om den ekonomiska friheten.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,