20100703

RödGröna fördelar för hela Sverige

En utmaning som jag inte kan motstå kommer från Peter Andersson och jag slänger mig över den. Att få skriva om "Vilka ser du som de rödgröna fördelarna på valdagen?"är inte dåligt utan rent av fantastiskt.

        Det finns en helhet och en tro på att med hjälp av politiken kan vi hjälpa människor. Vi tror på de möjligheter som politiken kan ge.Vi kombinerar den egna förmågan med styrkan från gruppen. Vi lämnar ingen efter oss ty vårt mål är att alla ska med. Det är ingen klyscha utan ligger i vår ideologi som vi får med oss från modersmjölken. Ty en socialdemokrat är en kollektiv människa som vet att vi växer bäst tillsammans. Att ensamma grödor lätt blåser omkull.


        Vi går nu vidare från att ha ett perspektiv med människan i fokus till att lägga till klimatet. Ty vi vet nu att det ena behöver det andra och tvärtom. Vi överger inte vår grundsyn utan bygge vidare på den med fler pusselbitar så att vi får en helhet som tar hänsyn till miljön. Så det RödGröna samarbetet kommer lösa många av de problem som idag finns i vårt samhälle.

       Vidare så har vi en helhet för socialdemokratin bottnar i en ideologi som tar med hela samhället i anspråk och med våra samarbetspartier bygger vi på med de pusselbitar där vi varit lite svagare.

        Vi lämnar ingen i Sverige efter oss och det är så även i övriga världen. De RödGröna är en internationell rörelse som ser hela världen som sitt arbetsfält. För vi har kunskapen om att världen är så liten att de beslut som tas på andra sidan jordklotet snabbt påverkar oss och tvärtom.

         Så som avslutning så gör ett RödGrönt styre skillnad för den enskilde, gruppen och världen. Det ger fördelar till de som mest behöver samhället stöttning. Andra som får fördelar med ett rödgrönt styre är miljon och klimatet

Bloggat: Johan U och Johan W och Peter J har antagit utmaningen
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,