20100803

Allas rätt till sin sexualitet


Ännu en bra RödGrön överenskommelse presenterades idag och jag blir glad för det visar att vi tar med oss arvet efter bland annat Palme och slåss internationellt för de som är förtryckta och de länder som inte lever upp till de mänskliga rättigheterna om alla lika värde.

       Vi kan idag på RödGrön.se ta del av av som kommer ske med en RödGrön regeringen. Det visar att det gör skillnad.
En rödgrön regering kommer:
• Ta initiativ till en internationell konferens om att stärka HBT-personers rättigheter.
• Inom FN verka för en internationell konvention om avskaffande av all diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.
• Aktivt försvara HBT-personers mänskliga rättigheter i hela EU.
• Arbeta för att samkönade äktenskap ingångna i ett medlemsland ska vara giltiga i hela unionen.
• Ta fram en handlingsplan för HBT-frågor i utvecklingssamarbetet samt öka biståndsinsatserna till stöd för arbetet med HBT-personers rättigheter.
• Genom dialog stödja och uppmärksamma HBT-personers mänskliga rättigheter i internationella relationer.
• Stödja personer och organisationer som kämpar för HBT-personers rättigheter.
• Förbättra HBT-personers möjlighet till asyl genom att bland annat stärka rättssäkerheten samt höja kompetensen i bedömningen i dessa ärenden vid Migrationsverket.
      Vi vet att HBT-personer i dagens värld faktiskt döms till döden i ett antal länder. Att dömas till döden på grund av vem du älskar kan aldrig vara ok, aldrig! Vi har långt kvar i världen men även i vårt rike finns det en bra bit kvar innan vi är i mål. Denna överenskommelse är en bra bit på vägen.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,