20100818

Den rättvisa fastighetsskatten.

Ett förtydligande och justerat förslag som visar på lyhördhet och regeringsduglighet. Vi gör nu justeringar gällande fastighetsskatten OCH vi gör dem innan effekterna trätt ikraft. Se på skillnad mot sittande regering.

      Idag så kan vi läsa att de RödGröna gör en del justeringar och förtydligande i fastighetsskatten. Det är bra och det behövdes.
Thomas Östros bedömer att den nya gränsen för den högre skatten 2012 landar på ett marknadsvärde på mellan 6,5 och 7 miljoner. Prisutvecklingen på villor blir styrande för var den nya nivån landar.
–Den gräns som vi nu har kommer att höjas betydligt så att det fortfarande är just bara dryga procenten som får betala, säger Thomas Östros.
De rödgröna gör också klart att den så kallade begränsningsregeln nu även ska omfatta sommarhus. Enligt Villaägarnas riksförbund finns idag 4 200 fritidshus med ett taxeringsvärde över 4,5 miljoner kronor.
–Vi bygger ut den trygghets- regel som vi har, som innebär att ingen ska betala mer än 4 procent av sin inkomst i fastighetsskatt. Nu säger vi att också en sommarstuga ska ingå. Det innebär att det blir en sänkt skatt för ännu fler än tidigare, uppger Thomas Östros.
        Med marknadsvärde på 6,5 till 7 miljoner är det som finns i Vimmerby i det närmast obefintliga. Så villaägarna i Vimmerby behöver inte vara oroliga och har aldrig behövt vara det.

Media: DN, Ab, SvD.
Bloggat: Peter A och Peter J och Anna V skriver kring detta.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,