20100811

Politiken ville inte så mycket för landsbygden

Cirka 40 personer hade begivit sig till Plenisalen i Stadshuset för att ta del av debatten om hur vi ska ha ha det på landet. På scenen satt de sju fullmäktige partierna uppradade och fundersamma inför vad som komma skulle

       De frågor som börjades med var hur vi kan få folk att bo kvar och flytta till landsbygden. Partierna var ense om att det var infrastruktur som var en av de viktigaste frågorna. Socialdemokraterna lyfte frågan om att man behöver ha statliga subventioner för att bygga. Det är lika dyrt att bygga i Vimmerby som i storstaden men inkomsterna är bra mycket lägre. Centern var mer inne på att marknaden skulle fixa det hela. Men var finns den privata marknaden och varför har inget hänt om den är så hungrig. För att det inte de privata visar intresse att bygga och utveckla så blir det det kommunala bolaget som får bygga. Kan bara notera att folkpartiet ser att allmännyttan bara bygger i storstäderna.
 
        När det gällde den digitala infrastrukturen så var bilden i panelen mer splittrad. Alla utom Folkpartiet var ense om att man kan tänka sig att sätta till kommunala skattemedel. Jag personligen kan tyckas att ett sådant löfte är friskt med tanke på det aktuella budget läget när det finns stora hål inom bland annat socialnämnden och omsorgsnämnden. Visst är det en viktig fråga för boende och företagare som verkar på landsbygden.
En fråga är om politikerna är villiga att lagstifta om att operatörerna ska garantera nät i HELA Sverige. Socialdemokraterna vill verka för det. Moderaterna sviktar med flumsvar om att alla ska ha. Kristdemokraterna är beredda att lagstifta. Folkpartiet vet inget. Miljöpartiet pratar om IT-klyftor och vill ställa krav och möjligtvis lagstifta och Vänsterpartiet följer med. Centern pratar om en fri marknad och ställer sig åter på bolagen sida gentemot de boende på landsbygden.
Folkpartiet tycker att vi är bortskämda...

       Frågan om grattis kollektivtrafik kontra sänkt bensinpris kommer och Miljöpartiet ger ett tydligt svar på frågan och förklarar den RödGröna förslaget som ni kan läsa här. Centern mörkar åter på frågan kring deras förslag om att höja skatten på bensin.

      Jag var inte kvar hela debatten men bilden kändes rätt klar innan matchen var slut. Det må vara fler ämnen som kom upp men det känns som om svaren även där skulle var svamlande.


      Den samlade bilden av debatten är att inga hade några tydliga konkreta åtgärder för att komma tillrätta med de problem Det är mycket svamlande kring allmänna frågor som alla kan ställa sig bakom. Delar av panelen känns inte förberedda för kvällens debatt. Det är många frågor som passas eller ger svar som inte för debatten framåt.
En del är nog formatet som gör att det inte blir en stuns i debatten utan mer som en frågestund med allmänheten.

      När det gäller partierna så är det Centern som skiljer ut sig då det på ett mycket tydligt sätt markerar att de inte längre ser de problem som landsbygden har och som kräver politiska beslut frö att komma till rätta med dem. De har nu förenat sig i den högerfalangen som tror att marknaden fixar allt på landsbygden. Det är bara att beklaga och hoppas för landsbygden att de inte får nytt förtroende från landsbygdens folk. De övriga partierna var där de hör hemma i det politiska landskapet.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,