20100828

Studier ska löna sig...

Idag har ännu en pusselbit kring den RödGröna regeringsplattformen släpps och denna gång är det de studerande som får en dos bättre villkor för att kunna tillgodogöra sig sin kunskap.

      Det är ett batteri med förslag som är en viktig del i omställningen av Sverige till en ledande kunskapsnation. VI vet att dagens arbeten kräver allt högre kompetenser och det är då viktigt att samhället finns med och ger förutsättningarna.
Bättre studiemedel
• Vi vill höja studiebidraget med 400 kronor och studielånet med 200 kronor per månad.
• Vi vill höja tilläggsbidraget för studenter som har barn med 130 kronor för den som har ett barn och 210 kronor för den som har två.
Förslag om studiemedel och tilläggsbidrag är reformambitioner, givet att det statsfinansiella läget så tillåter.
Bättre kvalitet i utbildningen, fler utbildningsplatser samt fler och billigare studentbostäder

• 6 000 fler platser i högskolan och yrkeshögskolan från 2011.
• 200 miljoner kronor 2011 och 400 miljoner från 2012 på fler lärarledda timmar.
• 40 miljoner kronor från 2011 på mer praktik i högskoleutbildningarna.
• Sänkt skatt för studentbostäder och investeringsstöd för hyresrätter inklusive studentbostäder.
• Studie- och yrkesvägledningen ska byggas ut och förbättras i gymnasieskolan och högskolan. Vi avsätter 100 miljoner kronor 2011 och 200 miljoner kronor 2012. Vi vill skapa fler vägar till studier genom att ändra antagningsreglerna till högskolan. Arbetslivserfarenhet ska kunna tillgodoräknas och möjligheter att läsa in ämnen på komvux finnas. Alla elever ska därför få sådan grundläggande behörighet till högskolan inom ramen för sin gymnasieexamen.
Dessa förslag finansieras fullt ut.
Läs hela överenskommelsen: Höjda studiemedel och bättre utbildning för studenterna
       Med de förslag som nu kommer dag för dag visar vi att det finns ett alternativ som sätter jobben främst tätt följt av satsningar på välfärden. Det är två spår som hänger intimt ihop. Som Socialdemokrater vet vi det och därför är våra förslag bärande i båda dessa spår.

Media: DN, DN2, DN3, SvD, SvD2, SvD3, Ab, Ex.
Bloggat: Martin och Peter J och Peter A och Johan U  skriver alla kring detta
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,