20100826

Tydlig välfärdsatsning på Förskolan

Idag så kom det konkret politik och då från de RödGröna. Efter att alla inklusive jag blivit besvikna på den borgerliga satsningen som inte är nått annat än en önskelista så kom nått att glädjas åt

     En bra satsning på förskolan kom och jag blir glad när jag läser då det blir tydligt att det finns de som verklingen tror på välfärden och hur vi bygger vidare på den.
       Vi sätter upp ett mål om max 5 barn per anställd i förskolan. Vi föreslår en 
kvalitetssatsning om 1 miljard kronor med start 2011 för att åstadkomma mindre barngrupper och för att vidareutbilda förskolepersonal i ett kompetenslyft.
       Vi vill stimulera kommunerna till att öka utbudet av barnomsorg på obekväm arbetstid och avsätter 200 miljoner kronor från 2011 för detta. Vi är också beredda att se över lagstiftningen på detta område.
       Vi vill förstärka principen om syskonförtur.
Om utrymme ges vill vi ta fortsatta steg för att förbättra förskolan. Dessa förslag är reformambitioner som beror på om ett varaktigt reformutrymme faktiskt uppstår.

       Vi vill stärka kvalitetssatsningen med ytterligare 500 miljoner kronor
          om året, till 1,5 miljarder kronor per år.

       Vi vill införa rätt till 30 timmars förskola i veckan för barn till arbetslösa
          och föräldralediga i alla kommuner.

       Vår bedömning är att vi kan nå målet om max 5 barn per anställd i
          förskolan år 2014 om ekonomin är fortsatt god och om staten och
          kommunerna delar på kostnaderna
.

       En tydlig del av vår ambition att fortsätta med det samhällsbygge som vi tror på. Här är det äkta vara och ingen önskelista för att lura väljare. Läs hela rapporten Högre kvalitet i förskolan. 
Noterar också att den gamla förskoleministern Lena Hallengren tippas bli infrastrukturminister.

Media: DN, DN2, Ab, Ab2, Ab3, SvD, Ex.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,