20101029

Kan vi bli en del av de nya folkrörelserna

Efter mitt inlägg så kom det kommentarer av Anders Nilsson som fick mig att tänka ett varv till kring den socialdemokratiska utvecklingen och vart vi är på väg.

         Socialdemokratin var en folkrörelse när det bildades och vi byggde ett samhälle på sidan av det borgerliga samhället. Vi skapade Arbetarkommunen som ett alternativ till den borgerliga kommunen. Arbetarrörelsen byggde kooperativa företag som såg till medlemmarnas intressen fram för kapitalets. Vi startade organisationer so skulle bevaka och lobba för arbetarens intressen. Vi byggde samlingspunkter för både nöje och det politiska samtalet. VI startade insamlingar för att stödja våra sjuka och arbetslösa kamrater.


        Men sakta, vart efter vi fick inflytande och makt, så fördes mer och mer över på staten som vi blev en del av. Staten blev vi och de som vi tagit ansvar för i kvarteret fördes över till en tjänsteman någon annanstans. Vi behövde inte längre engagera oss. Någon annan gjorde det. Här så började också socialdemokraterna tappa mark.


         Vi kunde behålla visst tryck från medlemmar och sympatisörer så länge vi levererade välfärdsreformer, Men vi blev mer av en leverantör och folkrörelsen där medlemmar kände närhet försvann. Den fackliga grenen stod på samma ställe och stampade då utvecklingen var parallell med partiets då vi bytte bara byter tjänstemän mot ombudsmän. Vi tog emot människorna sitt eget ansvar.

         Runt om i samhället har det nu börjat växa upp nya folkrörelser som både agerar rent politiskt (dock utan inflytande) men också fritidsbetonat. Arbetarkommunen lever kvar men är på många håll väl integrerad med den gamla borgerliga kommunen. Vi har slutat vara i opposition utan är nu en följsam medspelare i kommun och stat. Om vi styr eller ej.


        Frågan är om socialdemokratin åter kan bli en levande folkrörelse som folk känner spänning till och vill gå med? Jag hoppas så klart men känner en tveksamhet då nya kulturer rotat sig så hårt och reviren kraftigt inpinkade. Det kommer behövas stora strukturella förslag från kriskommissionen. Vi får hoppas att de orkar och vill lägga de förslag som måste läggas om vi ska återfå folks tro på socialdemokratin.

        Vi vet att dagens organisation inte främjar det politiska samtalet utan i många hänseenden skjuter det åt sidan och att föreningsmöten mer blir möten av administarationell karaktär. Så det är dags att vi nu börjar få se liv från den centrala kriskommissionen. Vi väntar och låter den öppna kriskommissionen ge inspel i väntan på....

Media: Ab, Vimmerby Tidning.
Bloggat: Johan Westerholm på förnyelse.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys samt den öppna kriskommissionen
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,