20101009

Markanden är inte solidarisk och ska inte vara!

När marknaden klarar sitt uppdrag så får inta alla vara med. Den gamla devisen "är du lönsam lilla vän?" finns med oss hela tiden. Men vi som inte är lönsamma vem vill ta i oss? Frågan är åter aktualiserad.


        Idag så görs det ett nytt försök att lägga ut det gemensamma på marknaden med argument att vi inte kommer ha råd. En fundering är väll att det kostar även om utföraren av välfärdstjänster är privat. Summan av pengar blir väll inte mer eller mindre för att någon annan gör det. Om jag betalar tjänsten över skatten eller genom avgifter är för mig fortfarande en kostnad som gör att min plånbok blir lika tom eller full. Men genom vi betalar det solidariskt genom skatten kan vi få ut mer. Dels så kan vi växla upp innehållet och alla får del av tjänsterna utifrån sitt behov och inte plånbokens tjocklek.

       Vi kan notera i Aftonbladet vad som sker när man får förlita sig på marknaden. Alla kommer inte få vara med. Det är visa som inte kommer få vara med. Och marknaden har ingen plikt att ge alla rättvisa utan ska maximera sina vinster. Det ligger i uppdraget och undantagen är få.

       Så när det med jämna mellanrum kommer propåer om att marknaden ska ta mer av välfärden och krympa det gemensamma finns det inget annat än en rent ideologiskt ställningstagande. Notera att det inte här handlar om att privata bolag kan utföra tjänster inom systemet utan att det handlar om ett skifte där allt mindre ska ingå i systemet och mer läggas utanför. Det är då som segregationen tar fart. Vi får ökade klyftor mellan dem som har och de som inte har.

        En början kan vi se redan med RUT. Kommuner ser att man kan minska på insatserna inom hemtjänsten för att hänvisa just till det privata och att man där för en "billig" peng kan få det utfört. Men glömmer att många av de äldre som idag har hjälp genom hemtjänsten är, som vi säger, nollade då de inte har en inkomst som räcker till att ta ut avgifter på. Hur ska de kunna vända sig tillmarknaden? Men kan man inte se till att de som har råd tar marknaden och de andra får det offentliga ta hand om. Nä!

      Grunden med den generella välfärden är att alla får del av den. Det leder till att alla förstår att man ska bidraga gemensamt till den. Ju mindre man får tillbaka minskar intresset att vara med och finansiera verksamheterna. Som ett bra exempel kan vi ta barnbidraget som alla barn får oavsett vilken inkomst som föräldrarna har. De rikaste betalar in mer till systemet än de får ut men de känner ändå att de får ut något. Genom att också inkomst pröva barnbidraget skulle man bygga upp en fördyrande administration som kostar mer än det smakar.  Det är viktigt att vi slår vakt om våra generella system. Inte bara frö att de är rättvisa utan för att det är en effektiv metod att fördela resurser.

      Socialdemokratin måste på dessa punkter vara tydlig även i framtiden. Den generella välfärden och den gemensamma finansieringen är två hörnstenar inom vår välfärdsmodell. En modell som beundras världen över. Vi måste i vårt arbete med att finna våra verktyg för framtiden fördjupa oss i dessa frågor. Utan att överge våran ideologiska grund. Modernisering är inte lika med anpassning till marknaden.

Media: DN, DN2.
Bloggat: Viktor T är på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar.Glöm inte NetRoots valananlys!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,