20101019

Orden vi lärde

Små ord men ack så viktiga i det politiska samtalet. En ord kan betyda så mycket och som vi tappat dem. Vi ägde orden och dess betydelse men så bara försvann de och återkom hos våra motståndare.

           Vi ägde ordet arbete men så försvann det och kvar var bidrag. Vi ägde ordet rättvisa och vi håller på att förlora det. Men är de det då bara orden som är så viktiga och vad innebär innehållet? Jag hävdar att äganderätten över orden även ger tolkningsföreträdet av meningen bakom orden. Vi har förlorat båda delarna. Socialdemokratin har varit allt för självsäkra över herraväldet över "sanningen". Vi slutade vara i opposition mot orättvisor vi blev systemet. Med det så behöll vi system orden som våra och släppte de värdeladdade orden likt arbete och rättvisa.

          Vi vet att många av väljarna hävdade att vi inte hade en berättelse utan blev matematiker. Vi värnade procenten. för alla vet att en berättelse som man tar till sig har orden som biter sig fast i själen. Men det är inte över men resan har blivit längre. Vi har en fördel av att nu sitta i opposition. Vi behöver inte försvara systemet utan kan rikta all kraft mot att formulera vår berättelse innehållande våra ord som vi tar tillbaka med innehåll och känsla.

Media: SvD.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,