20101019

Rollen som vald?

Vet inte riktigt vad jag tycker. Ja det må vara märkligt då jag som oftast har en åsikt på denna sida. Men när det gäller den nya laguppställningen som Statsminister Fredrik UPA Reinfeldt ställer upp med finns funderingar.

       Det gäller hur man på finansbiten allt mer blir en specialist enhet med proffs från marknaden vid rattarna. Utifrån folkstyre så ser jag en problemställning med minister och statssekreterare direkt från den aktuella marknaden. Men vänder vi på myntet så är det kanske det som behövs för att komma fram. Men åter så ska det tydliggöras att det är politiska arbetet som allt utgår och att makten utgår från folket. Med en allt för specialiserad ministeruppställning så riskerar vi att komma i en nu position.

        Att regeringschefer rekryterar folk från professionen utan att de ens har partimedlemskap ger en ny värld. En fråga som följer är vad det kommer ta hän. Är det en utveckling som kommer få spridning ner på lokal nivå? Vi kan idag se hur bland annat Kristdemokraterna rekryterar läkare till landstingsuppdragen. Frågan är vilka som de kommer företräda? En kanslichef sa till mig att vår roll som politiker är att vara medborgarnas försvarsadvokater gentemot förvaltningarna. Hur blir då rollen när man är en del av det man ska jaga?

       Visst behöver vi förtroendevalda stöd av kunniga tjänstemän men vad ska vi dra gränsen och när övergår vi från ett lekmannastyre till ett professionsstyre? Bär med er frågan för den kommer kräva ett svar.

Media: SvD, DN.
Bloggat: Johan Westerholm om förtroendeuppdraget.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,