20101019

Socialdemokrati enligt Högberg. Arbete


Tror att detta just kan avspegla närheten till en ny tid. Att arbetsgivarna känner av den ökade oron och rörligheten. De vill skaffa sig handlingsutrymme. Det är fullt logiskt men slår på den enskilde. Det är här som socialdemokratin har sin uppgift att trygga både företagsledaren och den anställde. Ty vi socialdemokrater vet att man inte gör rationella beslut om man känner otrygghet. Kommer här ge ett instick i debatten om den framtida socialdemokratin. Inte allt är revolutionerande men det ger en start på debatten

          Om vi börjar med företagsledaren så ska vi här skilja på de stora företagen och den lilla enskilda. När det gäller de stora så är det vikten av att det finns utbildad arbetskraft som kan ta sig an de nya utmaningar som kommer fram. Vi ska även se till att de regler som finns är lätta att följa och att de myndigheter som följer företagen har en öppen och positiv attityd till att lösa problemen. Att vi går från att se problemen till att se lösningarna. Vidare så är det av stor vikt att vi har högskolor och universitet närvarande i hela Sverige så företagen kan ta till sig det senaste i forskning och utveckling. Åter så följer med rätt utbildad arbetskraft. Vi måste se till att vi ger våra företag det rätta förutsättningarna att konkurrera med kunskap och kompetens. Vi ska inte konkurrera med dåliga löner och otrygga anställningar. Det är inte det som byggde Sverige och det kommer inte bygga morgondagens Sverige. Vi ska vara den kunskapsbärande nationen som folk och företag söker sig till för att utvecklas.

          De små egenföretagarna och de med ett par anställda ska vi se till att det får komma in i våra försäkringslösningar då många av de saknar den trygghet som en bra försäkring ger. Vi vet aldrig vad morgondagen för med sig. Jag tänker särskilt på de som tvingats starta eget för att de blivit av med jobbet. För att komma tillbaka som egen. Från att varit en i gänget är de forna arbetskamraterna konkurrenter om ens jobb.

          Sedan har vi entreprenörer som väljer att starta eget för att förverkliga sin ide. Oftast en person som känner sig trygg då han/hon bärs av sin ide och tro. Men vi vet att många av dessa irrhjärnor inte är mästare på ekonomi och inte kanske inte heller ska vara det utan bäst på att just förverkliga sin ide. Här tror jag vi kan finna former så de kan känna en trygghet i att det faktureras och hyran betalas. Tror också att socialdemokratin kan vara behjälplig till att finna utvecklingsmöjligheter för dessa företagare.

        En av de stora problemen som företagen har i stora delar av landet och större ju längre bort från de finansiella centren är finansieringen. Här behöver vi få fram riskapital som ger de lokala företagen gamla som nya, stora som små, möjligheter att utveckla sig och sina idéer. Bilden jag har är att det inte handlar om några stora summor utan mindre men de finns idag inte. Som numera boende i en mindre kommun vet jag vilken vikt det är med småföretag. Från att haft en antal stora som försvunnit och med den arbetslöshet som uppstår. Men kanske än allvarligare uppgivenheten från allt och alla. Många små kommuner har lidit många gånger i onödan. De har inte sett de möjligheter som kan uppstå. Här har socialdemokratin en uppgift att finna lösningar. Att ge hopp och trygghet. Visst sker nu en omställning till fler små företag som suger upp arbetskraften. Men vad sker i morgon?

          En tanke kan vara lokala innovationscentra med kommun, företagen och högskolan som värdar. Vill att det ska vara brett och öppet. En viktig del med detta är att peka på en ljusnande framtid och att se möjligheterna där du står. Visa på att man inte behöver packa sig till Stockholm för att skapa sin framtid. Vet att det finns mycket idéer men ingen tro på att man förverkliga dem.

       Som avslutning så har vi den anställde. Från att varit en arbetare på golvet så har idag bilden blivit otydligare vad vi menar med begreppet arbetare. Med ett minskat andel som befinner sig i tillverkningsindustrin så försvinner mer och mer den ”gamla” sanningen om att en arbetare är en som skitar ner händerna. För att lyfta tillbaka bilden så är frågan kring den som mer eller mindre tvingas skaffa F-skattesedel för att gå tillbaka och utföra sitt gamla arbete. Är han arbetare eller driven företagsledare och då tillhörande överklassen? Vill hävda att han på en del punkter till och med står under arbetaren i rang. I alla fall om vi mäter det i trygghet och inflytande.

            Men om vi nu förhåller oss till de anställda och de som tänker sig att vara anställd. Socialdemokratin har här ett ansvar att se till att vi gör det möjligt för den enskilde att vara anställd och då ligger det i att se till att samhället är byggt för omställning. Ett samhälle som snabbt kan ta fram de utbildningar som efterfrågas från arbetsmarknaden. Allt från rena yrkesutbildningar till teoretiska med vuxenutbildning och högskola som grund. Att ge möjligheter till det livslånga lärandet. Att vi tillsammans med företagen finner vägar hur vi kompetensutvecklar längs med vägen och inte bara när det tar stopp. Det tar oss vidare till den fackliga biten som jag skrivit om här. Jag ger inte alla svar men ser det som ett sätt att slänga in lite ved på brasan.


Tidigare: Socialdemokrati enligt Högberg. En bakgrund
Media:
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,