20101018

Förstoringsglas, till vilken nytta

Noterar att med de försämringar som gjorts i sjukförsäkringen är det en massa andra avtalsförsäkringar som varit kopplade till den som nu ej fungerar. Men det tar den borgerliga majoriteten ingen hänsyn till...

         Genom att de flesta avtalsförsäkringar som löntagarna avstått löneutrymme för varit kopplade till regelverket i sjukförsäkringen så slutar de gälla när sjuka blir utförsäkrade. Det gör att många går miste om den ersättning de har rätt till. Från Regeringens sida finns ingen förståelse för den aktuella situationen. Som vanligt kan man säga, regeringen UPA. Allt skit som blir med de beslut som den moderatstyrda regeringen fattar är alltid någon annans fel.

        Thomas Eneroth, socialdemokraterna, tycker att man nu ska göra en ordentlig genomlysning av försäkringen och de samlade konsekvenserna som det fått med sig. Jag ställer mig bakom det. Att den borgerliga majoriteten i riksdagen inte orkar med detta visar bara på en feghet och frågan är vad Socialförsäkringsministerns förstoringsglas ska användas till? Är det möjligen till att skapa eld. För att titta noga verkar det inte vara tal om...

        Det är viktigt att arbetsmarknadens parter ska veta vad som gäller då de tecknar  kompletterande försäkringar för löntagarna och företagen. Det går inte som denna borgerliga majoritet att bara strunta i det och köra sitt eget race. Det Svenska socialförsäkringssystemet är ett avancerat system med många delar som är beroende av varandra. Det verkar inte regeringen ha en aning om eller så är det så enkelt att de skiter i det. Om regeringen hade låtit ett klassiskt svenskt remissförvarande så hade mycket av de brister som vi idag ser aldrig uppstått. Min syn på det hela är att det finns en annan agenda och den är starkt ideologiskt styrd.

Media: SR.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys!

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,