20101110

Det finns frågor som kräver svar

Via Annika Högberg och Johan Westerholm har fått kommentarer utifrån de inlägg de skrev igår kring de kränkningar som en medarbetare på riksdagskansliet fått.

         Som alltid med personliga ärenden så är det känsligt och det finns grader i sanningarna. Men vi kan inte vara nöjda med det utan det krävs att man borrar vidare. Johan Westerholm lyfter en antal frågor som det krävs svar på.
  • Beskriv i detalj vad som förevarit, var och en, så att vi medlemmar kan göra en värdering.
  • Berätta vilket stöd den utsatta kvinnan fått i ord och i faktiskt handling.
  • Motivera varför den utsatta kvinnan fick flytta på sig till förmån för den som hon upplevde kränkte henne.
  • Förklara hur socialdemokratin levt upp till sitt moraliska och faktiska arbetsgivaransvar i detta ärende som symboliserar våra värderingar kring människans okränkbarhet.
            Jag begärde redan igår "Korten på bordet" utifrån vad vi som parti står för och vilka frågor som vi drivit. Noterar är att det åter att det är den drabbade kvinnan som fått byta arbetsplats. 

Media:  Ab, Ex, Ex2, Ex3.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys samt den öppna kriskommissionen
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,