20101124

Öppna Kriskommissionens rapport nr 2, idédebatten

Nu har vi släppt den andra rapporter i Öppna kriskommissionens rapportserie kring en framtida socialdemokrati. Denna rapport behandlar idédebatten som ska vara en grund för den politik som vi ska gå bland annat ska gå till val på.

         Sedan vi bestämde oss för att ligga på partiets kriskommission tillsattes ha vi känt att det inte får stagnera i arbetet och det har nu blivit än viktigare med det förslag att ha en extra kongress redan i mars. I vår andra rapport är det tänkt att ge en bild kring var vi står i den aktuella idédebatten. Detta ska inte ses som en slutprodukt utan nu tar ett arbete vid med att samtala och kommentera den. Ni kan läsa hela rapporten på Öppna Kriskommissionen.

       Jag vill peka på ett par punkter som även Johan Westerholm har fastnat vid. Det är ett stycke som ger en tydlig bild av både problemet, men också pekar på en lösning.
I debatten om socialdemokratins framtid lyfts det fram hur viktigt det är att analysera hur dagens samhälle ser ut och att vår politik måste anpassa sig till detta. Dock måste Socialdemokraterna inse en sak: oavsett vilken form av samhälle Sverige haft, (bondesamhälle, industrisamhälle och nu tjänstesamhället/kunskapssamhället) och vilka förändringar som sker i dessa samhällen, finns en konstant som hela tiden finns med, men som vi glömmer. Den konstanten är människan, den enskilde individen. Hon har samma önskningar oavsett var i historien vi befinner oss.
      Jag tycker detta stycke säger mycket kring var vi ska börja vårt arbete. Klarar vi inte det så kommer det inte finnas en socialdemokratiskt parti som kommer spela en roll i den framtida samhällsutvecklingen.


      I rapporten kan man också se de tankar som jag samtalat om här på denna sida. Frågan kring ansvar och solidaritet. Åter en fråga som tar avstamp på individen och dennes ansvar gentemot sina kamrater i gruppen oavsett var den uppstår. Jag kommer återkomma med inlägg kring den viktiga rapport som nu är ute för kommentarer. Vi kommer sedan sammanställa denna tillsammans med de andra rapporter för att sedan överlämna dem till kriskommissionen den 4 december, då partiet har förtroenderåd.

Media: SvD, DN.Vill även rekommendera att ni läser vad Lena Hallengren skriver i dagens Östran/Nyheterna.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,