20101124

Rika män, vilken vård.....

En av de viktigare frågorna när den RödGröna landstingsmajoriteten debatterar budgeten med de fyra borgerliga partierna är frågan kring jämlik och jämställd vård.

         Kan nu ta del av vad som skrivs i SvD kring att rika män får en annan vård än  fattiga. Det är inte acceptabelt och ser då att det är fog för att de skrivningar som vi för fram.  Vi skriver i landstingsplanen
Det finns ett tydligt samband mellan en god folkhälsa och ett samhälle präglat av ekono- misk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, jämställdhet och rättvisa. Ekonomisk stress och social otrygghet orsakar ohälsa, framför allt psykisk ohälsa, och leder till ökad ojämlikhet i hälsa.
          Med den kunskap vi fått till oss genom bland annat Richard Wilkinson och Kate Pickett bok Jämlikhetsanden så kan vi se att jämlika samhällen också är framgångsrika på flera punkter. För mig är detta en av de stora utmaningar som offentliga Sverige måste agera i. Vi vet att det dock är en känslig politisk fråga som inte de borgerliga partierna har överst på agendan. Ser vi på landstings nivån så vill gärna borgarna fokusera på geografi.

Bloggat: Rosmari på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,