20101113

Söker vi ledare eller ledarskap?

Ledare och ledarskap är inte detsamma. Vi måste fråga oss vad vi söker. Om vi inte gör rätt så spelar det ingen roll hur många stolar vi ställer fram i ”hela havet stormar”

       Innan ett företag ska anställa så ställer man sig frågan vad ska göras, vad behöver vi för att klara det. Innan regissören sätter igång filmningen har ett intensivt arbete med casting. Även de andra som ska vara delaktiga prövas utifrån målet med filmen.

        Men i politiken så görs inte detta. I alla fall inte i mitt parti, utan det är andra parametrar som styr vem som ska sitta på vilken stol. Kort så har det inget med kompetenser att göra, utan mer med vem som du företräder och om du kliat rätt rygg. Så om vi nu ska föra en debatt kring hur partiets ledning ska se ut bör vi först ta reda på vilken organisation som ska ledas. Vilka kvalifikationer söker vi och är det uppgifter som en person klarar eller ska det till flera.

       När man för samtalet kring delat ledarskap så finns det flera modeller. Vi har den som man har i vårt grannland Norge med en partiledare och en statsminister. En fördel är att partiet alltid kan vara i opposition och inte behöver ta hänsyn till de övervägande man måste göra när man sitter vid makten. Samtidigt blir det bristen i systemet. Det kan bli en otydlighet över vilket parti som styr. Men vi har denna modell i många kommuner med ett kommunalråd och en ordförande för partiet.

         Jag tror att det behövs flera inblandade för att leda ett parti. Om de ska vara med delat ledarskap som miljöpartiet eller som i Norge vet jag inte. Oavsett ny ledarorganisation så är det viktigt med en tydlig rollfördelning så att alla vet sitt ansvar och medlemmarna vet vem som beslutar om vad. Vi få inte bygga en organisation som gör att ingen vet vem som beslutar eller att alla beslutar om allt.

        Det finns en osäkerhet inom socialdemokratin att prata makt och beslutande som vi måste komma över. Vi är ett parti som vill styra landet för att genomföra det vi tror på. Med det så följer makt. Vi måste blir tydligare med det och vilka av våra företrädare som ska ha den makten. Vi vet att alla inte kan vara med och besluta om allt. Jag ser inga problem så länge vi vet åt vilket håll vi vill gå. Vet vi det så blir jag gärna led av en ledare som också är lyhörd bak i ledet om det känns som vi inte går i takt.

     Så kan vi bara lämna ryggkliandet och företrädandet bakom oss så ser jag ljust på en framtida ledning i partiet. Vi måste bygga en ledning där vi har tilltro till de som vi utser som ledare. De måste också ha en ödmjukhet inför uppdraget och veta att det är till låns.

Media: Ex, DN, SvD, Ab.
Bloggat: Roger Jönsson och Annika Högberg på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,