20101101

Tankar för en framtida sjukvård.

Lästips: Idag i Aktuellt i Politiken kan man läsa lite tankar kring vad det socialdemokratiska partiet ska arbeta med gällande sjukvården. 

         Under fem punkter så redogör Anders Henriksson (s) landstingsstyrelsen ordförande i det RödGröna landstinget i Kalmar län vad som behöver upp på agendan när Socialdemokraterna nu ska formulera sin nya politik för framtiden. Det är fem punkter som ger ingångar till en bra debatt på området.
1. Det behövs en diskussion om hur sjukvården kan bli bättre på att involvera patienterna och hur patienternas valmöjligheter ska stärkas.
Partiets Hälsovalsmodell behöver utvecklas så att den på allvar bejakar medborgarnas vilja att påverka och göra egna val.
2. Jag vill se initiativ där partiet lyfter fram bemötandefrågorna och servicefrågorna inom den offentliga sjukvården. Jag är övertygad om att många landsting har mycket att lära sig av serviceföretagens sätt att arbeta med kundrelationer och bemötande. Exempelvis borde sjukvården ingå vårdkontrakt med patienterna. Kontrakten ska vara utformade som löften från sjukvårdens sida som konkret och tydligt anger vad patienten har att förvänta sig av vården.
3. Patientsäkerheten måste upp på den högsta politiska dagordningen. Det är oacceptabelt att 100 000 patienter skadas varje år av felbehandlingar och orimligt att 15 procent av inläggningarna på sjukhus är läkemedelsrelaterade. Partiet borde ha som mål att Sverige ska ha världens säkraste sjukvård och ha en nollvision för antalet döda. 
4. Sjukvårdens svaga sida är utan tvekan den bristfälliga tillgängligheten. Det är oacceptabelt att vårdköerna inte har blivit mer än marginellt kortare sedan vårdgarantin trädde i kraft 2003. Vägen till kortare vårdköer går via att involvera medarbetarna, bedriva ett systematiskt förbättringsarbete och ta små steg varje dag.
Jag menar att den framtida socialdemokratiska sjukvårdspolitiken måste bli synonym med korta vårdköer. Vi borde omedelbart sätta upp målet att skapa en helt köfri sjukvård.
5. Svensk sjukvård hävdar sig väl vid jämförelser internationellt. Det regionala självstyret tillhandahåller en sjukvård som är rättvist fördelad, håller hög kvalitet och är kostnadsmässigt effektiv.
      Fem punkter som jag tar med i den Öppna Kris-kommissionens arbete. Det är bra med inspel så att vi kan få ett brett spektra av tankar och idéer.

Media: AiP.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Boken om NetRoots och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte NetRoots valananlys samt den öppna kriskommissionen
Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,