20101123

Vem ska ro arbetarrörelsen?

Idag kan man läsa att Christer Isaksson vill ha fackliga ledare som tar över socialdemokraterna från IF Metall och SKTF. Men är det tillräckligt nya?

            Att det behövs en ny ledning inom socialdemokratin är ingen nyhet och jag har på denna sida argumneterat att 2/3 av de n nuvarande ledningen behöver bytas. Men om jag ska vara kritisk mot den fackliga rörelsen så är det frågan om de har gjort sin hemläxa. Hur ser de på de nya grupperna på arbetsmarknaden? Finner den fackliga rörelsen former för att organisera dem? Är arbetslöshetsförsäkringen kopplingen till facket fortfarande given idag? Att så har varit och att det finns en koppling till lönepolitiken är sann, men krävs det fortfarande ett fackligt ägarskap till det? Ett argument som används är att locka medlemmar och är så fallet ska kopplingne omedelbart upphöra. Kan inte vi i facket, ja jag är medlem, locka medlemmar med annat än försäkringar och bra semestererbjudande så kanske vi inte ska ha medlemmar. Frågan är då om vi gör rätt saker och om vi ägnar oss åt rätt information. 


         Jag kan koppla till mitt eget fack, Handels, som den senaste månaderna bombat mig med reklam om att uppgradera mitt medlemskort till kreditkort. Precis det en lågbetald medlem behöver. Ännu en möjlighet till skuldfällan. Inte information och hjälp till hur Handels arbetar med att få upp arbetstiden för alla medlemmar som arbetar ofrivillig deltid. Inte information om hur vi kan arbeta med tryggheten på arbetet. Inte information kring hur våra arbetslösa kamrater ska åter få arbete. Nä kreditkort ska det vara. En bevis på medlemskapets värde...


          Så klarar den fackliga grenen förnyelseprocessen? Visst det finns delar som omprövar sina frågor kring frågor som är aktuella men det finns också det som lever i det förgångna. Kopplingen mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen ska bestå men behöver prövas och ses över. Vi vet att socialdemokraterna har varit den fackliga rörelsen verktyg för att få igenom de reformer som gynnade medlemmarna och dess familjer på arbetet och fritiden. Löntagarna begöver fortfarande det verktyget men frågan är vilka reformer som krävs idag och imorgon. En sak är säker det är inte gårdagens lösningar.


Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,