20101209

En opposition vinner inga val på att vara emot

Jag noterar att Socialdemokraternas officiella valanalys hackar med omvärlden. Jag slutade kvällen med att läsa Arenagruppens valanalys och den är i många stycken samstämmiga med de som finn publicerade på Öppna Kriskommissionen.

       Detta gör att jag blir tveksam om vilken medicin som kommer levereras från socialdemokraternas  kriskommission.  Kommer den bygga på att det var fel på skattepolitiken eller på omvärldens analyser som ger en mycket bredare orsak än dagspolitiken. Enligt mig så handlar det om en total översyn om hur vår politik byggd på våra tidslösa värderingar fungerar i dagens samhälle. Jag kan känna att våra lösningar har en nära "bäst före datum" och ibland till och med passerat datum. Även om vi själva inte är medvetna om det så är väljarna det definitivt.

        När det sedan gäller vad som ska göras så har jag varit inne på det. Det handlar om att vi går tillbaka till våra ideologiska grunder och ser hur den förhåller sig till dagen och framförallt morgondagen. Hur vi bygger berättelse som ger spänning för framtiden och inte blir en historia bok. Dagens unga ser inte historiska slag som lika fascinerade som vi utan vill se lösningar på morgondagens utmaningar.

      Kriskommissionen som partiet har tillsatt har en viktig uppgift framför sig. Den kommer arbeta med tre delar. Organisationen, idédebatten och politiken. Jag finner en oro att man inte håller ihop dessa tre delar. För ska vi klara utmaningar så hänger det ihop hur vi organiserar oss för att kunna fånga det nya men också leverera det som behövs.

        En sista oro innan jag beger mig till Kalmar för dagens sammanträden. Igår kom SCB med sina siffror på väljarsympatier och för oss socialdemokrater var det inte nådigt. Vi är under trettio procent. Jag skrev att det kan bli den chock för partiet som får det att vända, men tveksamheten infann sig när jag hörde Thomas Östros på radion med budskapet att om vi bara blir bättre på oppositionspolitiken så vinner vi. Nej herr Östros. Vi vinner bara när vi har en politik som håller samman och har lösningar å medborgarnas problem. Inte på att vara nejsägare. Den tiden är förbi och belönas inte längre. Idag belönas de som står på egna ben med egna idéer om världen.

Media: SvD, Ex, SR,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,