20101201

Kamouflage och Herr Bildt del ... bollen till en annan

Det var länge sedan vi hörde något från utrikesminister Carl Bildt och hans agerande i Sudan. Det tyckte tydligen Jonas Sjöstedt som skrev en interpellation på ämnet.

         Men det kommer inte komma något svar från Carl Bildt denna gång heller. Han har lämnat över interpellation till Handelsminister Ewa Björling. Att som utrikesminister inte vilja syna sin buk är inte bra för trovärdigheten. Det frågor som Jonas Sjöstedt och även jag vill ha svar på är
-Vilka åtgärder är utrikesministern beredd att vidta för att få till stånd en oberoende utredning om Lundin Oils/Lundin Petroleums/Lundinkonsortiets/Africa Oil Corporations olje- och gasutvinning i Sudan, Etiopien och Puntland, dess koppling till krigen och de brott mot krigets lagar och mänskliga rättigheter som orsakats av oljeutvinningen och de med denna sammanlänkade krigen?
-Vilka åtgärder är utrikesministern beredd att vidta för att säkerställa att Lundin Oil/Lundin Petroleum uppfyller sina skyldigheter enligt fredsavtalet (CPA) och betalar en skälig gottgörelse till offren och efterlevande till offren för kriget i området för Block 5 A i Sudan?
-Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att förebygga att svenska företag i framtiden medverkar till att förvärra militära konflikter och/eller medverkar till kränkningar av krigets lagar och grundläggande mänskliga rättigheter?
     Men det ser ut som om vi inte kommer få svar på dessa frågor nu heller. Det är att vänta på vad åklagaren kommer fram till i december eller januari. Rent taktiskt så kan man anse att Carl Bildt som indirekt finns med i en förundersökning inte kan uttala sig i frågan. Jag har tidigare lyft frågan om det inte vore önskvärt med en time-out från ministern under tiden som undersökningen pågår. Men han väljer då smidigt att passa i frågan och bolla den vidare.

Media: Ab,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,