20110202

Kristdemokraterna dags att gå från ord till handling.
Barnfattigdom. Ett ord som inte för tankarna till Sverige, men så är fallet. Vart tioende barn anses vara fattig. Visst kan man diskutera vart gränsen går men om det är 8 eller 11 procent gör det samma. Varje barn är ett för mycket.

         I går släppte Rädda Barnen åter sin rapport kring barnfattigdomen och jag skrev ett kort inlägg kring frågan. Men jag kunde inte släppa frågan. För barnfattigdomen hänger samman med en annan så viktig fråga. De fattiga barnen saknar inte bara ekonomi för att kunna fungera som vi andra i samhället. Denna grupp saknar också inflytande och delaktighet. Med andra ord en grupp unga som får en fel start, på flera plan. Det är nu av stor vikt att inte skylla ifrån sig och kalla rapporten oseriös. Vi måste nu på det nationella planet som det lokala planet göra handlingsplaner för att komma tillrätta med dessa problem.

           Det som i sammanhanget är av intresse är Kristdemokraternas agerande i frågan. Vi kan se hur de i media försöker sno frågan kring barnkonventionen som sin egen. Jag ser det i mitt landsting där de lägger det ena efter det andra förslaget kring barnkonventionen. Men när vi sedan får besked från Rädda barnen om att utvecklingen går åt fel håll och så drämmer de till via Twitter ( som verkar blivit den traditionella kanalen för regeringen att föra fram sin politik). När vi med tydlighet bryter mot barnkonventionen så finns det inget att försvara utan det är bara att ta till sig och börja arbeta med frågan.

Media: Ab, Ex, DNSvD, SVT.
Bloggat: Roger Jönsson och Peter Johansson och Annika Högberg och Peter Andersson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,