20110211

(S) uppgift: Det nya samhällsbygget

Politikens uppgift är att göra det bättre för det stora flertalet. Men innebär det att mindre grupper ska få det sämre? För en socialdemokrat kan det svaret aldrig vara ja. En Socialdemokratisk politik måste bygga på att flertalet får det bättre genom att golvet lyfts och ingen lämnas i källaren.

        Den socialdemokratiska politiken har i grunden varit utifrån ett underifrån perspektiv. Med historien så handlade det om att lyfta arbetarklassen och ge dem bra förutsättningar. Att låta alla ta del av förbättringar gör också att de får en acceptans som annars inte hade varit möjligt. När vi lyfter golvet så får arbetarklassen bättre utsikt och bättre villkor men det gäller även medelklassen. En fråga som däremot har varit upp till diskussion är hur vi ska agera med taket. En del menar att även de bör följa med höjningen medan andra menar att vi istället kan utöka golvytan på övervåningen så att fler kan få plats. Det som hittills har gällt i den socialdemokratiska modellen är en kompromiss.

       Socialdemokratins problem nu är att så pass många har lämnat undervåningen genom den politik vi fört under många decennier. I grunden innebär det att vi idag har få på undervåningen som känner att de kan klättra med våran politik. Samtidigt så de som finns på övervåningen har vi inget att erbjuda längre så att de känner att de kan växa och utvecklas. Vi måste med det finna en politik som bygger nya våningar i välfärdshuset. Våningar som gör det möjligt att ta trappan upp än mer. Här ligger utmaningen för socialdemokraterna. Det vi vet är att gårdagens byggstenar inte alltid fungerar idag utan att nya behövs till. En del av det nya tekniken handlar om att göra huset hållbart för framtida generationer. Men med nya våningar så får vi inte bygga nya källare som människor lämnas i.

Media: Ab,
Bloggat: Martin Moberg och Annika Högberg på temat.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,