20110201

Utrota barnfattigdomen, en motion från Vimmerby (S)

I välfärdslandet Sverige ökar barnfattigdomen. Det är inte acceptabelt. Men frågan är vad regeringen gör och driver vi frågan konkret.


       Idag så kan vi ta del av Rädda Barnens rapport kring barnfattigdom och den pekar på en ökning med 10 000 barn sedan den senaste undersökningen 2007. Det är inte bra och kan inte ursäktas på något sätt. Det är en skammens tecken och de åligger varje politiker att ta till krafttag för att komma tillrätta med detta.

      Till min glädje så har min Vimmerby arbetarkommun ställt sig bakom en motion skriven av Annika Högberg kring att socialdemokraterna måste utrota barnfattigdomen. så Socialdemokraterna måste lyfta frågan på agendan. Vi kan aldrig acceptera barnfattigdom oavsett konjunkturen i världen.


Media: SvD, DN, DN2,
Bloggat: Peter Andersson och Roger Jönsson på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,