20110214

Vi levererar och nu väntar vi

Idag så presenterar den Öppna Kriskommissionen sin tredje rapport med fokus på politiken. Vi har arbetar brett och öppet med våra tankar. Vi väntar nu på vad somsker med partiets arbete. Vi vet att Kriskommissionen lämnat sin rapport till partistyrelsen och sedan...


          Öppna Kriskommissionen drogs igång av minst två anledningar. Det ena och uppenbara var att vi tyckte partiet gick för långsamt framåt i förnyelsearbetet. Det andra var den slutenhet som fanns. Vi har med dagens rapport levererat tre rapporter som legat i samklang med de rubriker som sattes av partistyrelsen, men med bredare ansats. De två tidigare har handlar om organisationen och idédebatten och nu kommer den avslutande med tankar kring politiken (Ni kan läsa den nedan i sin helhet). Vi kan se och höra att vårt arbete har givit klang hos Kriskommissionen. Många av de idéer som vi lyft under resans gång verkar finnas med i den rapport som är klar men ännu inte offentliggjort. 

        Det arbete som fortfarande kvarstår är den enkät till 156 ledande socialdemokrater kring var de står i politiken och vad de vill ha för roll i den egna organisationen. En klar fortsättning på vårt öppna arbete. Mer om detta kan du läsa hos Sandro Wennberg.

 
Media: DN, SvD, SvD2.
Bloggat: Johan Westerholm och Peter Andersson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,