20110328

En ny familjepolitik, eller familjestöd

Vi socialdemokrater anser att dagens familjer behöver stöd för att få livspusslet att gå ihop. Men vi har idag ingen bra lösning på det. En del tycker att RUT kan var en väg men andra ser bristerna i det. Jag är en av dem.

        Socialdemokraterna behöva finna former som bejakar både föräldraskap och karriär. Det måste höra gårdagen till att behöva välja. I ett modernt samhälle så ska vi kunna kombinera detta. Så när vi nu ska gå fram och finna nya politiska vägar är detta ett område som vi behöver konkretisera. En av de första delarna vi måste lösa är att vi har en väl fungerande förskola med öppettider som är anpassade efter föräldrarnas behov. Sedan så kan jag se att vi måste finna möjligheter till att kunna vara mer flexibla i arbetstider och kombinera detta med föräldraförsäkringen. När min son var liten var jag arbetslös vilket gav möjlighet till att båda kunde vara hemma. För min del så var det en ynnest som jag vill att flera ska kunna ta del av. Men hur vi ska nå dit och utan att riskera de nationella finanserna vet jag inte just nu.

          Det är ett område som jag i enlighet med Kriskommissionen ser att man tillsätter en kommission som får uppdraget att finna en politik som gör det möjligt att förena föräldraskap med karriär. Att finna former som ger barnet trygghet men också ser föräldrarna och dess behov av utveckling. Grunden för mig är att varken RUT eller vårdnadsbidraget är vägen att gå, men sedan lämnar frågan öppen. Sista medskicket är dock att frågan inte är en storstadsfråga utan en fråga för alla föräldrar med släkt. Så det är dags att plocka fram den sociala ingenjörskonsten som Håkan Juholt pratade om i sitt linketal i lördags. Frågan är om det inte ska vara Mikael Damberg som ska leda gruppen...

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,