20110301

Jag och FN i en förändrad värld

EWK
Idag kommer valberedningen föreslå mig till ordförande i Vimerby/Hultsfred FN-förening. Ett uppdrag som känns ärofyllt men vad innebär det och var står FN idag. 

         Jag har de senaste åren fått ett ökat engagemang för internationella frågor så att då säga ja till att bli ordförande i den lokala FN-föreningen kändes som en naturlig väg att gå. Men hur fungerar FN och finns det en framtid för denna organisation. Vill hävda att man kan svara både ja och nej på frågan. Många utredningar har gjorts men ingen har lyckats komma i mål om en kraftfull reformering. Vi är många som skulle vilja se ett starkare FN med  tydliga mandat att kunna fördöma och ingripa mot länder och regimer som inte tolererar de mänskliga rättigheterna. Idag finns det som jag ser det två problem. Dels att vi har en svag ledning av FN. Ser vi Ban Ki-moon så finns det ett antal frågetecken kring hans ledarskap som tar fokus från de uppdrag som han borde göra. Ska FN som organisation överleva så mpåste mycket till. Ser vi till de senaste kriserna i världen så är det, min bild, USA som drar upp riktlinjerna och Förenta nationerna kommer springande efter. Häri ligger ett av de problem som FN står inför. Beroendet av de globala stormakterna. Den egna organisationens handlingsfrihet.

        Jag hade en känsla att det under Kofi Annans ledarskap var FN på väg mot rätt håll, även om jag till min rastlösa själ ville att det skulle gå snabbare. Jag tror att vi faktiskt behöver en "världspolis" , gillar inte uttrycket men finner inget bättre, utifrån att nationalstaterna förändras snabbt och andra gränser blir tydligare. Jag vill se ett FN som är oberoende men också medlemsstyrt. En väg som kan verka omöjlig att gå men som jag tror är nödvändig. Oberoende för att kunna ingripa vart brott mot mänskliga rättigheter uppstår oavsett om det är ett fattigt land i Afrika eller självaste USA. Men för att få legitimitet så måste medlemmarna känna att det ändå får inflytande. Här måste hjärnor tänka till.

          Som avslutning så ligger händelserna i Nordafrika och mellanöstern på agendan och kommer FN agera eller är det NATO under USAs ledning som kommer ta agendan och FN få komma efter och städa upp. Åter så ser vi hur FN behöver ta hänsyn till andra värden än mänskliga rättigheter. Hur FN blir en bricka i den globala ekonomin. Inte en egen spelare. Visst ska FN agera ansvarsfullt men åter så lyfter jag frågan på vems villkor. Idag noterar vi att NATO samlar fartyg i vattnen utanför Libyens kust. Om de kommer angripa på vems mandat och vilka krav kommer ställas på Libyens folk om USA går in? Jag är inte svaret kunnit men oron finns där.

         Nu får vi se om jag med denna text blir godkänd som ordförande i den lokala FN-föreningen. Jag har svårt att vara tyst och jag tycker en massa. Hoppas det är därför som jag är tillfrågad. Jag är ett stort fan av FN och tror att vi behöver en global organisation. Men som jag påpekat så måste den ha muskler och en frihet att agera oavsett var problemen i världen uppstår. Det får inte blir en täckmantel för den rika världen gentemot den fattiga.

Media: Ex, Ex2, Ab, Ab2, Ab3, SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, DN, DN2, DN3, DN4, DN5, GP.
Bloggat: Tokmoderaten på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,