20110321

Plan för utvecklingarbetet inom (S)

Idag så vill jag lyfta ett inlägg av Peter Johansson som ger en talande bild av den socialdemokratiska kongresskulturen i skenet av alla kommer till tals...

         Men en fråga som jag ställer mig är vad de ska använda sina 79,7 sekunder till? Vad ska de tala om och till vilka ska de tala? Finns det ett intresse att höra ombudens tankar? För vart argument som kommer så blir bilden att vi redan till hösten måste samla oss för en extra kongress. En kongress som har en annan form och också blir avslutning på den resa som denna veckas kongress blir starten på. Men på den kongressen behöver vi finna andra arbetsformer som gör ombuden reellt delaktiga i processen och inte bara har 79,7 sekunder på sig att hylla eller dissa någon eller något.

        Bilden som växer fram är att det i partiet finns en rädsla för vad som kan vänta runt hörnet. Alla som vill ta steget fram och kika runt hörnet riskeras att stötas ut ur gruppen. Kongressens organisation är ett sådant typexempel på välregisserat show där utrymmet för improvisation är noll och intet.

         Ja det är måndag och jag börjar veckan med att kritisera. Kanske ska man se ljusare på framtiden men det känns svårt. Nästa måndag så är det möjligt, och jag hoppas, tonläget är ett annat. Kongressen är då klar och en ny ledning är vald och en plan för framtiden är presenterad. Grubblar Håkan Juholt och Carin Jämtin på hur den ska se ut så kommer här en plan.

Plan för det fortsatta utvecklingsarbetet i Socialdemokratiska arbetarepartiet:
  • Extrakongress okt-nov 2011
  • Ombuden ska väljas under våren och också verka som processledare ute i distrikten för att få igång en levande debatt
  • I varje kommun ska det hållas minst 1 öppet seminarium med ledande "tänkare" från orten. De behöver inte vara medlemmar utan kan till och med vara en fördel om de inte är det.
  • Kriskommissionen får fortsatt förordnande att leda centrala processer och utveckla tankarna i deras rapport. Ser gärna att de kopplar Öppna Kriskommissionen till sig i arbetet
  • En grupp tillsätts för att se hur Socialdemokratiska partier runt om i världen löser och ser på framtidens utmaningar
  • Ett arbete under rubriken Folkrörelse 2.0 startar för att finna de organisatoriska formerna för att bli ett rörligt parti som snabbt kan ta till sig de utmaningar som kommer emot oss.
  • Att i det organisatoriska arbetet se över beslutsstrukturen och ställa oss frågan om den ska bygga på kompetens eller representation och hur ska den framtida förankringsprocessen se ut
  • Ett arbete med att finna former för att åter knyta intellektuella till partiet för att få den spänst i samtalet. Spänsten som gjort oss till den ledande politiska rörelsen i västvärlden.
      Detta var ett antal punkter som medskick och jag fyller gärna på om ni ser delar som jag missat. För vi måste inse att vi ensamt inte sitter på alla sanningar varken det gäller politiken eller demokratin. Vi måste öppna upp och lyssna, ta med och utifrån det formulera våra lösningar på de problem som finns.

Media: SvD, SvD2, SvD3, DN, Nyhetskanalen,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Glöm inte den Öppna Kriskommissionen. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,