20110405

Lite kring Vimmerbys utveckling

En tanke om framtidens Vimmerby. Vimmerby tidning har bjudit upp till dans kring Ceos. En lätt försenad dans kan tyckas då mattan väl är lagd. Men jag ger mig ut i dansens virvlar och vill ge ett något större perspektiv på frågan utifrån mina helt personliga tankar. För det har varit alldeles för mycket av att plocka bit för bit utan att ha en tanke om helheten. Ska erkännas att jag har varit med i spelet, men känner nu att det är nog. Vi måste sätta oss i helikoptern och ta ut en helhet för att sedan gå ner i detaljer.

         Framför mig ser jag Vimmerby om tio till tjugo år. En dynamisk gryta som sjuder av aktiviteter året om. Den stora delen är besöksnäringen med fokus på det kulturella. Självklart har det utvecklats kring Astrid Lindgren och det innebär att både kulturlandskapet har fått ett uppsving och att den småländska maten står på de flestas matsedlar. Tack vare det så frodas de lokala jordbruken som har lärt sig att ha en differentierad verksamhet vilket ger mer arbetstillfällen. När det gäller industrin är det mer småskalighet som är utvecklingen, än stora drakar som landar in. De som idag finns kommer vara kvar men sysselsätta mindre då den tekniska utvecklingen står för dörren.
Det råder bostadsbrist och det är inflyttning som gäller. Staden behöver växa (Även att det kommer växa uti hela kommunen, men jag koncentrerar mig här på tätorten utifrån temat kring Ceos).

         Så med den bilden i bakhuvudet, som inte ger sken av att vara en helhet men en början, så tar vi oss an problemställningen kring Ceos mm.Vilket håll kommer staden växa? Både kommer och vart vill vi att den ska växa? Med tanke på den nu gällande översiktsplanen så finns det tankar om att fortsätta bygga bostäder, på sikt, utmed sluttningarna mellan Åkebo och Åbro. Med en sjö för rekreation och samla vattenmassorna vid vårfloden. Jag tycker det är bra tankar och med det i bakhuvudet så blir det bra att man utvecklar ett friluftsområde på Ceos. Det industriområde, som idag ligger mellan centrum och Ceos, ser jag gärna att man sakta växlar över till handel och konferens möjligheter. Utvecklingen åt det håller har börjar och jag ser att det är av vikt att kommunen fortsätter stödja den utvecklingen. Det är inte en hållbar utveckling att förlägga industrier i nära anslutning till boende och handel.

          Ett annat spår som finns är att staden ska utvecklas på kyrkans marker ut mot Krön. Då blir det för mig en poäng med att stärka upp kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs med flytt av biblioteket dit. Vi får då samordningsvinster och en utveckling av området. Även tankar kring att flytta turistbyrån till Näs bör tas med i diskussionerna. Det handlar för min del att öka den geografiska omfattningen av centrala delarna i Vimmerby stad. Att få flera aktiva delar av staden gör att vi kan få mer liv och rörelse. Därför ligger det också i mina tankar en utveckling av markerna kring Astrid Lindgrens värld. Jag anser att Vimmerby miljö och energi AB ska flytta istället för att bygga nytt på nuvarande område. För åter med helikoptern ser jag att hela den ytan med brandstation ner till Granngården kommer behövas öppnas upp för exploatering av besöksnäringen och handel. Det sker inte idag eller imorgon men i övermorgon är vi där.

        När det sedan gäller industrimark är det en fråga om vilken typ av industrier som vi vill ha till orten och vad vi anser vara realistiskt. För det handlar inte bara om tillgång till mark utan även annan infrastruktur likt vatten, vägar men också utbildningar och kompetent arbetskraft. Jag tror att det finns en utvecklingsmöjlighet kring livsmedel, mycket utifrån dagens verklighet, men också utifrån bilden som jag tecknade ovan. Med det i tanken så bör vi se vad den kan och bör etableras. Vi vet sedan etableringen av Arla att man inte kan blanda dessa typer av industrier med vilka andra som helst. Är vi sedan ense om att det är de företagen vi vill ska etableras så behöver vi se över vilka program som vårt gymnasium har. Hur matchar gymnasiet det lokala näringslivet både livsmedelssektorn och besöksnäringen. Vidare hur kan vi också arbeta aktivt med arbetsmarknadsutbildningar och vuxenutbildningen? Ser hur vi behöver få universitet att öka sin närvaro i kommunen. För vi vet att med högre utbildningar på orten så följer ofta nyföretagande och arbetstillfällen.

        Som ni ser så bli det svårt att lyfta ut en en pusselbit utan att se hela pusslet. Jag har försökt ge en lite större bild och visa på att det samtal som Vimmerby tidning initierat är bra men behöver breddas för att vi ska hamna rätt. Kommunen ska till med att revidera översiktsplanen och med den den lokala utvecklingsplanen. Från att i många stycken varit en tjänstemanna produkt så måste nu politiken ta vid. Peka på färdriktningen. Det kommer krävas mod om vi vill utveckla Vimmerby. Det handlar om att vi förtroendevalda politiker måste våga att peka åt vilket håll vi vill att utvecklingen ska gå. Vi kan inte styra och utveckla en kommun med fingret i vädret bytande kurs utifrån växlande dagliga opinioner.

Infört idag i Vimmerby tidning som en del i debatten om kommunens utveckling. 
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,