20110420

Och så kom det ett tåg.....

Det går som tåget på rälsen men finns det några tåg på rälsen? Efter de senaste vintrarna med förseningar och inställda tåg och allehanda ursäkter och bortförklaringar från ansvariga ministrar så är det fortfarande ett faktum, det funkar inte.

            Nu börjar media att granska eländet med tågen. Vi kan konstatera att det verkar bli sämre för vart år som går och en av de förklaringar som jag drar är att i den takt som staten släpper sin samhällsansvar över trafiken och allt mer ser till plånboken. Den sittande regeringen har en övertro till att om man bara släpper så tar marknaden över och löser alla problem. Men så är inte fallet. Det visar med all tydlighet dagens situation på.

          Tågtrafiken är idag en missmatch av felaktiga beslut. Allt från osund konkurrensutsättning till bristande underhåll och en investeringstakt som inte motsvarar den trafik som regeringen vill. Att nu satsa 800 miljoner kan verka bra om man inte innan kapat 700 miljoner så nettot blir 100 miljoner och vad får man för det?

          För vill vi att hela landet ska leva så kan man inte släppa allt fritt till marknaden. För vem vill köra tåg till obygden? Men det behövs tåg till obygden om vi vill vända utvecklingen. Vi kan inte kräva att en fri marknad ska ta ansvaret för de regionala avvägandena som behöver göras. Det är en fråga för politiken.

          Det är nu dags att regeringen tar sitt ansvar. Det är ingen ny regering utan en som nu suttit i fem år och med det har haft tid att sätta avtryck. Men avtrycken som är satta är mer av slaget av att inget göra eller inget gjort. Det behövs en samhällsansvar och en som har den övergripande makten över helheten. Att regeringen understödjer ett system med två statliga bolag som mer verkar stå emot varandra än samverka för att nå ett gemensamt mål kring att den resande ska komma fram till sin destination på utsatt tid oavsett årstid.

Media: DN, Eskilstunakuriren, GP, SVT, SR, SR2.
Bloggat: Johan Westerholm och Sebastian Stenholm och Roger Jönsson och Martin Moberg och Löntagarbloggen och Staffan Lindström på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,