20110419

Stockholm-landet, ett eko från ekokammaren.

Ekokammaren idag i form av SvD slår idag ett slg för storstaden och då Stockholm men skjuter bredvid målet eller om de som vanligt väljer sin snäva höger-Stockholms position. En rekommendation är en resa ut i landet bortom de röda stugorna. För skulden går inte att lägga på Karin Wanngård och Håkan Juholt


          Resurserna i landet är inte rättvist fördelade utan orättvist. Men med en tro på att landet som helhet växer om alla kan vara med och bidraga så behöver vi se till att de samlade resurserna fördelas så att landet växer. Men visst behövs det motorer och Stockholm är en nationell motor som den enda stora storstaden i landet, men det undantar inte dem från systemet. Resten av landet tillför både råvaror och utbildade ungdomar.Vidare så finns rekreationen, som behövs, ute i landet. Vi kan inte skilja det ena från det andra och med det i minnet måste vi forma politik som rymmer dessa båda världar. Vi vet att det är många av de kommuner i Stockholmsregionen som har bland de lägsta skatterna i landet och den rikaste befolkningen, trots dagens utjämningssystem. Så visst finns det resurser att omfördela, utan att det skadar tillväxten.

        Lösningen för en fortsatt utveckling av våra storstäder är inte skattelättnader utan det behövs andra åtgärder. Men som det nu blivit så vanligt med så är det bara med skatter, eller rättare sagt icke skatter stad ska byggas. Som en motvikt och för att visa på andra möjligheter bör socialdemokraterna tillsätta en grupp som utvecklar en utvecklingsplan för storstaden.

Bloggat: Peter Andersson som pekar på hur SvD nu målar skuld på Håkan Juholt och Karin Wanngård trots att de knappt hunnit sätta sig på sina stolar
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,