20110502

Bin Ladin död, men svält och armod består

Ok, Bin Ladin är död men är grogrunden som han kunde verka och rekrytera det? Är det frid på jorden eller väntar vi på nästa. Kriget mot terrorismen må ha tagit ett steg men svälten, fattigdomen och förtrycket är fortfarande intakt.

            Vet inte vad jag ska tycka när jag nås av beskedet att Usama Bin Ladin är död. Det finns en oro att det kan föda nya  terrorist ledare om det inte redan finns och om hämndattacker ska till. Men samtidigt så är den viktigaste kampen kvar att göra. För så länge människor känner uppgivenhet och och hopplöshet inför framtiden finns grunden till terrorismen kvar. Vi vet att just denna oro bland människor just föder våld och rädsla för det okända. Jag kommer säkert återkomma till frågan och hoppas att min oro för vad som nu kommer hända inte besannas och att kampen mot svälten och fattigdomen tar fart.

Media: SvD1, SvD2, DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, Expr1, Expr2, Expr3, AB1, AB2, AB3, SydS1, SydS2, GP
Bloggat: Tokmoderaten, Westerholm, Böhlmark, Pettersson och Peter Andersson på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , ,