20110502

En satsning på framtiden. Allt är inte skatter

Idag presenterar Socialdemokraterna sin vårmotion kring budgeten. Det är ingen RödGrön inblandning utan nu står alla tre oppositionspartierna på egna ben. Grunden är satsningar på fullsysselsättning men med andra mediciner än sänkt skatt...
 

            Ska börja med att ge er en bild av hur arbetet med motionen går till. Den bygger på vad som regeringen lagt i sin vårproposition. Och vårproppen som den kallas i folkmun var tom. Allt vi minns är kopplat till den debattartikel som statsministern och de tre andra partiledarna presenterade i DN. Själva proppen var tom på förslag i det närmaste och det gör att vi inte kan göra mer i denna stund. Grunden är att det är i höst som partierna lägger sina budgetmotioner och propositioner som pekar på färdriktningen för landet. Så med upplägget signerat Propagandaminister Schlingmann är det bara de fåtalet frågor som finns med i vårproppen vi kan förhålla oss till när socialdemokraterna skriver sin vårmotion. Många kommer nog bli besvikna och propagandaminister Schlingmann slår sig på knäna i sitt tjänsterum på Rosenbad. Men glädjen kommer bli kortvarig. Det finns andra sätt att nå ut med vad socialdemokratin vill.

          Efter 1:a maj talen så är det många socialdemokrater ute i kommuner och landsting som känner en stolthet. Vi ser de löften som vi fick igår i talen. Men dessa löften om kraftsamlingar kring utbildningar och välfärden får vi de verktyg som vi behöver. Men i media så finns inga förlag och de hänvisar bara till den skatteöversyn som ska ske. Så när man inte nämner skatter och skattenivåer är det lika med inga konkreta förslag. Från att prata verksamheter och dess innehåll är nu politiken i de flesta medias ögon en ren skattefråga. Vänj er av med det för socialdemokraterna kommer nu byta fokus med start i dagens vårmotion.

          Men vad innehåller då motionen? Det vi kan se är att det finns bra satsningar. För att komma tillrätta med den missmatch som råder på arbetsmarknaden vill Socialdemokraterna tillsätta en kompetenskommission med företrädare för näringslivets organisationer, små och stora företag, kommuner, stat och fackföreningar. Det är bra initiativ och frågan är hur den moderatstyrda regeringen kommer förhålla sig till det. Vidare så ser man lyfta frågan kring forskning och tillgången till riskkapital. Det är bra och en viktig del i den kunskapsbaserade ekonomi som Håkan Juholt pratar om. Vidare så är det också en utveckling av den svenska exportmarknaden på tapeten. För mig känns det som socialdemokraterna nu tar en spets när det gäller att ta fram förutsättningarna för en växande arbetsmarknad. Med att ge verktyg till företagen och entreprenörerna ser vi att det finns alternativ till att bara sänka allehanda skatter.

         Som det redan framkom igår så sker satsningar på ungdomsarbetslösheten. Ett antal förslag som jag tror kommer ha positiv effekt läggs fram.
-Sommarjobb på omvårdnadsprogram. Vi föreslår för 2011 25 mnkr för att ge studerande på omvårdnadsprogram sommarjobb. På sikt bör alla som läser på omvårdnadsprogrammet garanteras sommarjobb.
-Sommarjobb för gymnasie- och högskolestudenter. Vi föreslår 100 miljoner kronor till kommunerna för att ordna sommar jobb åt unga, vilket beräknas räcka till cirka 15 000 extra sommarjobb.
-5 000 fler sommarkurser i högskolan. Antalet sökande i den ordinarie antagningen har ökat sedan år 2010 – trots återhämtningen på arbetsmarknaden. För att möta detta söktryck föreslår vi resurser för att kunna utvidga sommarkurserna redan i år.
-Sommarundervisning för ungdomar utan grundläggande behörighet. I samband med undervisningen ska ungdomarna erbjudas karriär- och studievägledning. Särskilda insatser ska vidtas för att nå ungdomar från utsatta områden. Vi anslår 100 miljoner kronor vilket räcker till ca 10 000 utbildningsplatser.

         Ett par konkreta förslag kommer också på kulturområdet. Dels är det åter frågan kring att återinföra avgiftsfria museer. En liten fråga som gör stor skillnad. Vidare så tar man ett steg mot som jag hoppas en avgiftsfri kulturskola. Att de kommuner som sänker eller ligger under får en stimulans är en väg att gå. I Vimmerby har borgarna höjt avgiften till just 500 och vi är emot för grunden är att kulturskolan är en viktig del i att ge våra unga vingar så de törs flyga ut i livet och upptäcka världen. Med den stimulansbidrag som sker kan vi arbeta med att sänka avgiften samtidigt som vi förstärker kvalitén.

        I motionen visar också socialdemokraterna på ett antal områden som man kommer återkomma till. Vi ser bland annat avskaffandet av FAS 3 som ett prioriterat mål. Det är inte lösningen på de sjukas problem. FAS3 ska avskaffas. Långtidsarbetslösa måste ges möjlighet till studier, kompetensutveckling och starta-eget-stöd. Ge långtidsarbetslösa möjlighet att bistå idrottsföreningar, teatrar och kulturhus.

            Så det är en början på att formulera en ny socialdemokratisk politik för utbyggd välfärd och fyllsysselsättingen. Vi vet att skattegruppen ska arbeta med sitt och en programkommission är tillsatt och det kommer jag återkomma till.

Media: SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, Ab, Ab2, Exp, Exp2, DN, DN2, SVT, SR,
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,