20110501

Kunskap och akademiska poäng i Socialdemokraterna

Jag funderar på kvällen. Utifrån mitt inlägg igår. När jag kritiserar de borgliga och det förakt som de visar för de från arbetarklassen som inte har en högre utbildning. Vidare så går då tankarna, tack vare samtal med Johan Westerholm och hans text idag kring mitt eget parti. Det finns konflikt ytor som behöver ses över. Det är ytor som inte leder framåt utan mer dränerar partiet på kompetens.

         Jag fick höra en gammal historia ( kan inte belägga sannings halten men säger ändå något kring tidens tecken) kring Gunnar Sträng när han var Finansminister. Han ska ha uttalat sig att vill ekonomerna att vi går åt ett håll så går vi tvärtom och så blev Sverige framgångsrikt. Samhällets var enklare och beroendet av omvärlden var inte så stort. Det var mer sin egen plånbok som man ägde. Självklart fungerar inte det idag men de satte en bild kring hur Socialdemokraterna förhöll sig till de med akademiska kunskaper. Men det var också en kritik gentemot de som gick vägen från SSU till universitetet och studentklubben raka vägen vidare till departementet som sakkunnig. Det fanns och finns en syn i de fackliga leden att ”de” inte förstår samhällets och aldrig har haft ett ”riktigt” jobb.

           Men problemet som också Johan Westerholm pekar på är att med detta så stänger vi ute andra akademiska yrkesgrupper som vi behöver knyta till oss. Socialdemokraterna är ett parti som ska spegla hela samhällets och med det så behöver vi alla personer i partiet. Då måste det finnas plats för läkare, lärare ingenjörer och andra yrken med akademiska studier som grund. Annars kan vi inte bli det parti som berättar historien om det framtida landet där alla får var med och utvecklas. För klarar vi inte ens det i socialdemokraterna hur ska vi klara det i resten av landet.

            Men personligen är jag en del av motståndet. Eller rättare sagt det har mjuknat. Anledningen är att jag inte har en helt avklarad gymnasieutbildning. Läst lite på Folkhögskola. Varit medlem i SSU sedan 15-års ålder och partiet är klart mitt andra parti och sliter med mitt part och känner mitt parti. Men jag känner en osäkerhet, saknar självförtroende när jag möter dessa akademiker. Litar inte på mina egna tankar och erfarenheter när jag sitter i samtal med akademikerna. Visst har det blivit bättre men jag är inte ensam och hur vi ska klara denna oro. Det finns en barriär inom partiet kring dessa frågor likt det på den borgerliga sidan finns en motsvarande men gentemot de outbildade.

           Som många kommenterat mitt förra inlägg kring denna fråga är det ett problem då den socialdemokratiska politiken strävat mot att just göra klassresan att kunna gå vidare från gymnasiet och ta sig till högre utbildning. Vi har arbetat med att bygga ut högskolor så de ska komma närmare arbetarna och deras barn. Även på bruksorten skulle man kunna läsa vidare. Vi såg till att bygga upp högskolecentrum där man via videolänk tar del av föreläsningarna från högskolor och universitet i hela landet. Men när våra kamrater nyttjar denna socialdemokratiska ide så stängs de ute. Det är en fråga som vi måste arbeta med.

           Så vår nya partiledning med Håkan Juholt i spetsen har här en arbetsuppgift. Särskilt när Juholt i sina tal pratar om kunskapsbaserad ekonomi. Då måste också kunskapen ges utrymme i partiet, men också vi som inte har de akademiska poängen ska med. Med talet om att vi ska med bland annat kulturen som verktyg ge våra unga vingar så måste vi låta dem flyga även i det egna partiet. Men inte skita ner på oss som inte klarar flygturen. Vi har ett ömsesidigt intresse i att lyckas. Att mötas utan att en den ena eller den andra känner sig under-/överlägsen.Ty vi är alla socialdemokrater med gemensamma värderingar som vi vill se omsatta i realpolitik.

Media: DN, SvD, Ab, Exp, Exp2, SVT, SVT2, SR.
Och en solidaritets handling: Tokmoderaten får en länk.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,