20110518

Bygga den humanitära infrastrukturen

Flyget är utslaget men ändå ska vi flyga omkring mot mål som inte existerar. Allt för att flygvapnet tycker det är kul att öva. Men på detta kan vi inte bygga svensk försvars- och utrikespolitik. Med det så föreslår idag socialdemokraterna en vidare politik för det Libyens befolkning. En satsning på den humanitära infrastrukturen måste prioriteras enligt mig.

            Det är en politik som bygger på två grunder en humanitär del och den andra att minska vapnen gnom att se till att vapenembargot hålls. Det är för mig en bra ingång och fortsättning på konflikten. Ingångar som om man tar med erfarenheterna från Afghanistan kan bli bra. Visst finns det vissa frågetecken men jag hoppas de kommer rättas ut och ett av dem är hur regeringen som hittills bara sträckt ut armen till försvarsmakten utan att vara kritisk. En försvarsmakt som går back 300 miljoner första kvartalet och vill fortsätta med insatser som har marginella effekter. Det som kan vara kvar är den signalspaning som idag pågår och som visat sig effektiv. Det finns en passivitet från moderaterna i frågan. Utrikesminister Carl Bildt som annars agerar kraftfullt är förvånade passiv. Är det så att han likt Anders Borg redan slutat och tankarna finns någon annanstans?

       Så militärt föreslår idag socialdemokraterna att vi ska kunna hjälpa till med marina insatser för att upprätthålla vapenembargot. Det är bra och storleken kommer avgöras utifrån förfrågan från FN. Enligt marinen så finns det resurser att klara uppgiften som vi kommer tilldelas. Detta är ett bra beslut. Att få bort vapnen är grunden i en väpnad konflikt. Det som är viktig är att även bakdörren hålls stängd. Vi vet att vapenleverantörer är kapitalstarka och intressen styr som inte alltid har det humanitära i fokus. För min del så är det av vikt att ALLA vapen ska hållas borta från Libyen, även rebellernas. Inga intressen ska ha företräde.

         Det som sedan är intressant är den demokratifond som socialdemokraterna vill bygga upp. En viktig del i den är att stödja kvinnors delaktighet i demokratiseringsprocessen. Det är en bra ingång då kvinnor ofta är kunniga på de grunder som behöver tillgodoses. Den humanitära infrastrukturen. Det är min syn att för att klara demokratin så är det av största vikt att vi börjar med att bygga den humanitära infrastrukturen. Vård, skola och omsorg. En grundsten är rent vatten. En självklarhet för oss men för oss som varit i Afrika och andra delar av världen vet hur viktigt det rena vattnet är. Det är en grund för överlevnad och kan vi inte erbjuda det så är det svårt att komma vidare. Så efter rent vatten och humanitära infrastrukturen kan man gå vidare rättsväsende och andra byggstenar i demokratin. För att klara detta är det viktigt att man bygger på folkrörelsetraditionen och inte statliga ingrepp.

        Vidare så är det bra att socialdemokraterna öppnar upp för att släppa in Nordafrika i EUs frihandelsområde. Även så är det bra med större utbyte kring studenter. Det är på detta sätt som vi minskar världen och ökar förståelsen för varandra som i sin tur leder till minskade konflikter. Att man även föreslår att avtalen ska ses över och kopplas till demokrati utveckling och bekämpning av korruption känns rätt.

       Som avslutning så är det i grunden ett bra program för den fortsatta insatsen. Att avsluta flygvapen insatsen då uppdraget är avklarat. Att gå vidare militärt med att se till att vapenembargot upprätthålls. Åter så är det vikt att ALLA dörrar är stängda till båda parter i konflikten. Sedan så kommer det humanitära insatserna som jag vill att de ska vara knutet till den humanitära infrastrukturen. Rent vatten, vård, skola och omsorg. När vi är framme där kan vi bygga vidare med det demokratiska institutionerna. Grunden i detta arbete måste vara folkrörelserna.

       När detta nu har presenterats så är det upp till den moderatstyrda regeringen att ta ställning till detta. Socialdemokraterna har här visat på att man återtar initiativet i utrikes- och försvarspolitiken. Det är inte myndigheten som ska ge politiken order utan tvärtom. Vidare så kan man inte se Libyen som en övningsplats för det svenska försvaret utan de som sker ska ha ett fokus på maximal utdelning för demokratiseringen av landet. Min tro är att socialdemokraterna kan få stöd i riksdagen för detta program för Libyen. Det är en insats som inger hopp även om det finns en del frågor.

Media: DN, Ab, Exp, SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SVT, Aftonbladet, Expressen, Expressen2, SR/Ekot, SR, SvD, SvD2, SvD3,  SVT
Bloggat: Peter Johansson, Martin Moberg, Thomas Böhlmark och Johan Westerholm på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,