20110518

Fred utan stater och företag

Med en kommentar som jag fick vill jag spinna vidare på frågan kring socialdemokraternas förslag kring det fortsatta engagemanget i Libyen. Men jag vill spänna frågan vidare kring det internationella engagemanget och va som händer de länder där västvärlden befinner sig.

          Vi ser det som en självklarhet att ge sig ut i världen och hjälpa och som stat och land dundrar vi med våra västkollegor som en gräshoppsvärm. I de första ofta militära och akut humanitära fasen är det bra och nödvändigt. Men sedan så kommer återuppbyggnads fasen och där finns det problem. Den kommentar jag fick från Essbeck löd ”Om man hjälper Libyen med avsikten att de skall på något sätt betala tillbaka en skuld senare till det hjälpande landet då börjar man i fel ände”.

        Det ligger mycket bakom den kommentaren och jag kan utan mycket tankekraft fokusera på Irak där USA med företagsintressen tog för sig av landets kontrakt och naturtillgångar. Så det gör för mig att det är av vikt att hålla stater och företag så långt borta som möjligt från den andra fasen. Med det så finns det i dagens uppgörelse kring en demokratifond och det folkrörelsetänk som ligger i den rapport som idag Håkan Juholt presenterade. Men som Johan Westerholm noterar finns det en annan fördel med att använda föreningar, NGO`s (Non Goverment Organisations). Genom att det finns så många intressen och vi vet inte vad alla står så är det en fördel att ha en annan emellan. Men mitt huvudskäl är att minska risken för just den skuldsituation som idag har uppstått i Irak.

        För det är avgörande för de flesta av utvecklingsländerna att det själva får kontrollen över sitt land. Jag vet att många av länderna i Afrika har satt sig i skuld till västnationer och dess företag vilket leder till att makten och överskottet av ländernas rikedomar inte kommer invånarna tilldels. Så dagens inspel i frågan om Libyen har många bra ingångar. Nu gäller det bara att de följs och utvecklas.

          Sedan kan jag likt Johan Westerholm inte låta bli att notera att det måste bli lite ordning. Jag har tidigare pratat popcorn och om vi har det i inrikespolitiken är en sak men i utrikespolitiken ska det talas med en röst. Det är endast då som vi blir tagna seriöst och faktiskt kan få gehör för våra idéer. Så rättning i leden.

Media: Ab, Ab2, Exp, Exp2, Exp3, SR/Ekot, SvD, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5SVT, SvD, SR
Bloggat: Johan Westerholm på ämnet. 
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,