20110530

Juholt ska inte sälja gårdagens bröd eller en hopsnickrad pall

Jag skrev igår om att det är dags för Håkan Juholt att starta upp programkommissionen innan organisationsutredningen kommit för långt och en del målar upp det som jag söker sprickor/konflikter. Jag vill förtydliga det och varför jag för fram detta.

       För mig är inte organisation och politiken två skilda delar utan tätt omslutande varandra. Det ena ger det andra. Om vi i politiken säger att vi ska bli Sveriges mest öppna parti kan inte det bara hänga på att vi har öppna möten utan också kring politiken. Ska vi bli trovärdiga så är det hur vi ser på integriteten, med lagar som FRA mm. Det är här en fråga om hur vi ska ha öppenheten. Organisationen går samman med politiken.Vi måste i organisationen bete oss som vill proklamerar i politiken.

       Ur samma perspektiv ska frågan kring banden med LO och andra fackliga organisationen granskas. Jag är själv en ivrig på hejare av facklig/politisk samverkan men kan vi inte klä den samverkan i funktionell politik så måste vi ställa frågan om det är rätt väg att gå. På denna punkt ger jag varken Bodström eller Juholt rätt utan det är dags att vi verkligen borrar i frågan. För att bara kasta det på tippen är inte bra och avfärda det för så har det alltid varit är också förödande.

        Sedan är det lätt att fastna i en organisationsutredning som allt för mycket tar tag i frågan kring beslutsprocesser och glömmer den levande vardagen där samtalet måste stå i centrum. Vidare så fick jag en kommentar att Håkan Juholt åker landet runt och pratar politik. Det är bra men frågan är om det inte vore bättre att han gjorde under programkommissionen och med det samlade in kunskap eller säljer han gårdagens bröd eller en egen hopsnickrat pall.

      Vi har förlorat två val och kan inte köra med någon form av låt gå princip utan det krävs att vi nu formar den nya politiken och organisationen. Det får vara slut på solospår som ofta leder till pudlar. Partiet måste kroka armkrok och tillsammans peka på framtiden, politiskt och organisatoriskt.

       Så gårdagens var inget försök till att skapa sprickor utan ett allvarligt inlägg som pekar på hur frågorna hör ihop. Vill vi vara en folkrörelse för framtiden och profilera oss i frågor som berör människor är det av vikt att vi också i organisationen speglar det. Så Håkan Juholt skramla liv i programkommissionen och låt den gå hand i hand med Carin Jämtins organisationsutredning.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,