20110517

Korruption, förtroendets motkraft

Igår kväll gjorde jag en postning kring förtroende och idag när jag läser DN finner jag ett spår till det. Göran Rosenberg skriver kring uttrycket ”Money talk”. Min grund i dagens postning är att det är vissa områden som inte kan jämställas med marknaden och de förtroende som benhård marknadsföring kan ge i det korta ögonblicket.

        När det ens kommer på tal att du med din plånbok kan köpa dig förbi kontroller från myndigheters sida eller att dina kunskaper inte motsvarar det betyg du får på pappret är samhället på fel väg. Förtroendets motsats är korruption och de två kan aldrig mötas. Vi vet dessutom att korruptionen kan vara en lättare väg att gå då den inte ställer samma krav på din egen karaktär som förtroendevägen gör. Så money talks vet vi och har alltid gjort. En del som också kommer i dagen är det som sker inom vårt valsystem och som är allvarligt och skyndsamt måste rättas till. Gör vi inte det och valresultaten fortsätter vara låga mister de styrande den legitimitet som ett starkt valdeltagande ger i beslutsfattandet.

        För mig är det just en av politikens stora uppgift att hålla samhället på den smala vägen som förtroendevägen är. Det är när vi inte tänker till och beger oss utanför den vägen som avarterna tar fart och växer snabbt. Om jag ska vara stor i orden så är det just förtroendet som skiljer en demokrati mot en korrupt nation.

      Så när den borgerliga regeringen lägger ut allt mer av våra gemensamma verksamheter på marknaden går de en farlig väg tillmötes och som Göran Rosenberg skriver så föder de behov av ökad kontroll. Vi byter sakta från ett förtroendesamhälle till ett kontrollsamhälle. En utveckling som på sikt kan leda till nattväktarstaten och vill vi dit?

Media: SvD, Ab, Ab2, Exp.
Bloggat: Johan Westerholm, Sebastian Stenholm och Martin Moberg på ämnet.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,