20110502

När media inte kan regler

Blir lite förvånad när jag läser media idag kring Socialdemokraternas budgetmotion. Man kan tycka att den etablerade media borde känna till riksdagens regler kring budgeten. Enkelt så är det att oppositionen bara får förhålla sig till det som finns i regeringens vårproposition. Där finns inget om ett femte jobbskatteavdrag.

        Statsministern och de tre andra partiledarna skrev på DN debatt vad de ville och det var mycket, men senare de ville för i vårpropositionen var tunn. Så när socialdemokraterna idag inte förhåller sig till jobbskatteavdraget nummer fem har två skäl. Ett att de inte finns i den moderatstyrda regeringens proposition. Det andra är att vi tar ett helhets grepp kring skattefrågan och inte fortsätter med regeringens skattehattande ” en sänkte vi dit och en sänkte vi dit och vips så var vi i diket”.

        Men som Annika Högberg skriver så är det bara skattefrågan som är av intresse. Ska man dra det hela hårt är det så att en stor del av de ledande journalisterna bor i välmående villaförorter till våra storstäder och ser skatteklinget in på kontot. Det borde vara så att de lämnade sina kontor och begav sig ut i den verklighet som ligger utan för tunnelbane- och pendeltågsnätet. Den bild som jag får in Vimmerby handlar inte om ett femte eller sjätte jobbskatteavdrag. Inte ens avdrag tre och fyra var på tapeten utan här handlar det om jobben och inga mer arbetstillfällen har ramlat in över Vimmerby tack vare dessa avdrag.

         Så det man kan konstatera när jag sitter i Vimmerby och lyssnar av arbetsgivare och fackliga så är det inte skatter som avgör det hela utan det är mismatchen som ställer till det. Så spontant känns den kompetenskommission som idag ligger som förslag helt rätt. Kan även se att det behöver ske nedbrytningar på regional och kanske till och med kommunalnivå. Om inte annat så måste kommissionen ha en syn som sträcker sig över hela landet.

         -Så det satsningar som idag sker idag med Sverige behöver en aktiv näringspolitik med en ambitiös innovationspolitik. Genom en nära samverkan mellan staten, näringslivet, de fackliga organisationerna och forskningen kan vi utveckla den kunskapsintensiva delen av ekonomin där Sverige har konkurrensfördelar. Vidare så kan man läsa -Näringslivets behov av framgångsrika forskningsinsatser och tillgången till riskkapital måste förbättras. Därför tar vi initiativet till programmet ”Tillväxt Sverige”. I nära dialog med representanter från exempelvis fordonsindustrin, gruvindustrin, läkemedel- och bioteknikbranschen, tjänstesektorn och sektorn för förnybar energi vill vi bygga upp branschprogram för att möta de behov som finns – idag och i framtiden. Vi vill också inrätta ett program för att utveckla den svenska exportmarknaden. Främst genom att utbilda fler exportsäljare samt stärka exportstödet mot viktiga tillväxtekonomier som exempelvis Vietnam, Malaysia, Angola och Argentina.
Här visar socialdemokraterna på att det är andra delar som gör att vi som nation kan växa och att vi kan sätta hela Sverige på företagskartan. Det finns ett annat sätt att få Sverige starkare. Skatten är inte allena rådande.

         Det blev en blandning men som Johan Westerholm skriver är det en tunn motion men skulden ligger inte på socialdemokraterna utan på den moderatstyrda regeringen som inte ger mer utrymme till oppositionenen...

Media: SR, MND 1, 2, DN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, SvD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, SVT 1, 2, 3, 4, Dagens Arena
Snott från Johan Westerholm som tagirt det från Sebastian Stenhholm, tack till er

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,