20110519

När öppenheten vinner i partiet.

Dagens fråga har handlat om vilken kultur vi har inom socialdemokraterna. Det är två vägar som står emot varandra Den gamla slutna och den öppna. Men ikväll har vi fått bilden av hur öppenheten kan fungera.

         Sebastian Stenholm kritiserade våra partikamrater i Mark och handläggningen av ett ärende med barn. Jag har inte satt mig in i ärendet och vet som gammal socialnämndspolitiker att det är svåra ärenden. Men det som hände var att Sebastian Stenholm fick en påringning av en partikamrat som inte klarade att vi kritiserade våra partikamraters beslut i aktuella politiska frågor. Men Sebastian skriver om det och ikväll upplåter han utrymme på bloggen till den politiker, Anita Lomander som varit ansvarig för den aktuella beslutet i Marks kommun. En öppen och bra debatt mellan två partikamrater får vi se i dagens ljus och jag tror att detta kommer leda till att förtroendet för partiet kommer öka.

          Så den medlem som kritiserade Sebastian för sin öppenhet är en förlorarna i denna fråga. Ikväll fick vi se att vårt parti rymmer höjd när det gäller politiken men att vi ändå upplåter yta för att visa på att vi är vänner som inte är ense i sak. Detta är ett styrketecken och inte ett svaghetstecken. Det Sebastian gjorde var bra och starkt. Jag har själv skrivit kring vår lokala politik och om någon vill göra ett genmäle så är de välkomna likt det som gjorts på Sebastians blogg.

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,