20110509

Och vad innebär en timeout när man inte får ansvarsfrihet? UPPDATERAD!

Men vad händer nu? Vårt socialdemokratiska oppositionsråd i Vimmerby har tagit timeout på grund av att revisorerna föreslår att han inte ska få ansvarsfrihet. Men vad händer nu och vad innebär det att inte få ansvarsfrihet... Det känns som om man inte riktigt kan förstå allvaret utan tror det är en trams punkt på ett årsmöte. Den där punkten som vi ler åt när de ska till beslut.


        Nu har revisorerna kommit med sin rapport för 2010 och de tar i den upp frågan kring de avtalspensioner som tecknades obehörigt 22 december 2009. Det kom inte att finna förrän hösten 2010 nästan ett år efter att avtalet skrevs på. Jag har läst många revisionsrapporter genom åren och denna är den vassaste som jag läst. Revisorerna skriver i sin rapport bland annat detta:
        Jag har valt att inte under denna resa, som varit både lokalt och självklart internt i partiet, kommentera frågan men idag så tar jag bladet från munnen. För mig har det varit en svår avvägning mellan mitt skrivande och lojalitet mellan partiet och de inblandade. Men jag känner nu att jag vill lyfta lite frågor innan hela mediacirkusen kommer igång. Jag vet inte om detta är bra eller dåligt att jag skriver men jag känner att jag behöver vädra mina tankar. Det är två delar som gör att jag skrivet. Dels är det att jag drivit på för ett öppet parti och kritiserat andra som inte öppnar upp och informerar både i det egna partiet och i andra partier. Det andra är att jag känner en oro kring det som sker och vill då belysa detta från mitt perspektiv.

        Jag ser mycket allvarligt på frågan kring ansvarsfrihet. Men hur ser, många i, föreningssverige på detta? Vi vet när frågan kommer upp på årsmötet och ordförande frågar den församlade medlemskåren om styrelsen kan få ansvarsfrihet. Alla ser sig om och ler så kommer svaret ja och det känns som om ingen riktigt begriper vad som hänt. Det är mer en årsmötets formalia än en viktig punkt som vi måste tänka till på. Så när nu ledande politiker förslås från revisorerna att inte få ansvarsfrihet är det inte en fråga man fnissar förbi utan måste ta på största allvar. Det handlar om att man kan bli personligt skyldig till de brister som uppkommit med både rättsliga processer och skadeståndskrav. Med andra ord ingen fniss lek med ord.

            Historien fram till nu är att man skrivit på avtal som man inte har rätt till och som gjort att det förts på en kostnad på över fem miljoner kronor på kommunen. enligt revisorerna kan det handla om trolöshet mot huvudman. Ett brott som kan ge upp till två års fängelse. Vi är nu så långt borta som man kan bli från ja på årsmötet med ett leende. De nu aktuella personerna förnekar inte det som hänt utan håller med revisorerna på denna punkt. Carl-Axel Centerstig (C) har lämnat politiken redan innan detta blivit känt. Tomas Petersson (M) har efter detta lämnat sina uppdrag med orden att han vill kunna se medborgarna i ansiktet och det socialdemokratiska oppositionsrådet, Jan Henriksson tar en timeout medan partiet ska bestämma sig.

          Min fråga är vad det egna ansvaret ligger i frågan. Hur tänker personerna som är direkt inblandade. Tomas Petersson har lämnat och på det sättet tagit konsekvensen av sitt handlande. Carl-Axel Centerstig har redan sedan tidigare lämnat politiken. Medan Jan Henriksson tar en timeout medan som han skriver på Facebook
"I fredags kom revisorernas rapport med förslag att undertecknad inte kommer att beviljas ansvarsfrihet för år 2010 på grund av ett skrivet avtal med ekonomichefen i december 2009 i samband med en omorganisation inom Vimmerby kommun. Kritiken består i att jag och övriga två i presidiet inte hade delegation att fatta den typen av beslut samt att avtalets inte har rapporterats till Kommunstyrelsen. Jag har i dag i samråd med mina närmaste inom paritet beslutat att ta en ”time” out” från mitt uppdrag som oppositionsråd och de uppdrag som hör till detta i avvaktan på beslut i frågan och vår interna process inom partiet. Medlemmarna inom den socialdemokratiska fullmäktigegruppen är informerade via e-post nu i kväll".
Men ingen stans finns en personlig tanke, konsekvens om det som har gjorts. En timeout i väntan på att medlemmarna ska blåsa faran över...

        Så nu har detta inträffat och medlemmarna ska samlas ihop och döma av frågan. Hade det varit jag så hade jag kastat in handduken direkt. Att ens det ligger ett förslag om att inte få ansvarsfrihet är för mig så graverande att jag inte kan sitta kvar. Det politiska uppdraget bygger på förtroende. Min personliga reflektion är att om jag inte har en klar majoritet av medlemmarna bakom mig så kliver jag åt sidan. Det får aldrig bli så att man biter sig kvar enbart för egen vinnings skull. Man skadar inte bara sig själv utan alla de som man tror sig företräda. Vidare så handlar det om politikens förtroende bland väljarna. Så att avgå är i detta fall inget alternativ utan det enda rimliga.

        Det som kan frågas är om man som politiker inte får fela och visst får man det men det finns en gräns och här anser jag den vara passerad. Vidare så måste man ta konsekvenserna när man handlat fel. Storleken beror enligt mig på grad av fel. Vidare så innebär inte att en som tvingas avgå att partiet ska vända personen ryggen utan finnas där med det stöd som kan behövas.

       Jag har varit tyst i frågan men nu kunde jag inte längre tiga utan var tvungen att säga min sak. De må vara så att folk vänder mig ryggen eller kommer skälla på mig, men jag känner mig friare med detta och det ligger i linje med de samtal kring öppenhet som jag drivit i den valprocess som socialdemokraterna har genomfört.  Man måste leva som man lär och inte bara glänta på locket när det passar ens syften bäst. Just nu är jag tveksam om det passar mina syften men jag öppnar dörren.


[UPPDATERING]
        Nu ska frågan avgöras på ett medlemsmöte, vi har inte representantskap utan kör med medlemsmöten. Vad händer med partiet om det blir en omröstning som slutar 49-51 åt det ena eller andra hållet. Jag är livrädd för vad en sådan omröstning kan betyda för partiet. Vilka ställningstagande kommer då att ske och vad säger ett sådant resultat egentligen. Vidare om det blir ett klart resultat för att man inte har förtroendet hur på verkar det individen, i det här fallet vårt oppositionsråd, som blir utpekad av en majoritet. Hur jag än vänder på frågan så landar jag i att det bästa är om han själv tar initiativet och avgår. Att vi får ha ett medlemsmöte som tillsätter en ny ledare och ett möte som tar fart mot framtiden.

       Det har hört av sig människor som stöttar mig i mitt val att publicera detta men också de som anser att detta skadar partiet och att jag ska tänka på min egen agenda. Vill härmed säga att jag inte har en egen agenda och de som läste min söndagskrönika kunde där se att jag grubblar om min framtid i politiken. Jag har tidigare varit sugen på att leda partiet i Vimmerby men idag så kan jag ärligt säga att när jag vaknar på morgnarna, så är det ett grubblande om jag ska sitta kvar eller lämna mina uppdrag. Men en sak är säker. Jag är socialdemokrat och kommer så alltid förbli oavsett vilket engagemang jag kommer ha i partiet.

Media: SR, SR2, Vimmerbytidning, Vimmerbytidning2, Vimmerbytidning3, Vimmerbytidning4, Östran/Nyheterna, Smålandsnytt.
Bloggat: Martin Moberg skriver om anvarsfrihet i Blekinge.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,