20110614

Major Björklund marscherar på fel väg

Kulturen denna ständiga fråga som följer med oss. Det är bra och visar på vikten av den. Alla människor har en relation till kulturen och jag vet hur människor växer genom kulturen. Men det finns en flumstämpel över kulturen och många ser inte den bäring som kulturen har i det moderna näringslivet.

            Jag har i ett par inlägg skrivit om kulturen som en bärande kraft och kände mig tvungen att även idag skriva ett par rader om det. Åter så är det skolan som står i fokus och hur den sittande regeringen med stöd av socialdemokraterna gör en oroväckande delning mellan teori och praktik. Om vi ska fortsätta vara en framgångsrik nation med en industri som ligger i världstoppen kan man inte sära på teori och praktik. Grunden till vår framgång är just hur vi klarar hela processen och inte är specialister på enskilda områden och inte klarar hela resan. Vi kan se länder som har spetskompetensen men inte klarar att omvandla det till en egen produktion och innovationer som stannar i landet. Vi ska vara klara med att vi har bitar kvar men om vi vill är vi på vägen.

             Då är som jag tidigare varit inne på den inslagna vägen som Jan Björklund marscherar på fel väg. Att bygga väggar mellan praktik och teori och låta de ungar som är trötta på skolan, men har entreprenören i sig, slippa teorin är inte en väg som bygger framtida företag och innovationer. Skolan måste bli mer lekfull och varierande så alla unga kan känna att de blir sedda och att de känner att skolan finns för dem och att alla deras sinnen får vara med och inmundiga kunskap.

             Kulturen och leken är två av de viktigaste verktygen och vi kan se hur bland annat Finland ökar de estetiska ämnena och har bra resultat medan vi marscherar i motsats rikting. I det ljuset ska vi se Håkan Juholts uttalande och med den också den input jag fått från näringslivet som jag tolkar känner sig missnöjda med den utveckling kring innovationer och design som nu pågår från regeringens sida. Så det må talas om innovationsprogram men den samlade politiken från regeringen talar ett annat språk. Det finns ingen helhet och Centern som har ansvaret för frågan är omkullsprungna och ingen tar längre notis om Maud Olofsson som så gärna håller fina tal i frågan men Fredrik Reinfeldt har slängt nyckel till verkstaden och ingen verkar leta efter den... För framtiden byggs med kulturen som en viktig byggsten och den kan man inte ta bort och hoppas på att bygget håller...

Media: Exp, SvD.
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,