20110719

Bristen på politik blir ett rop på RUT

Den klassiska harrangen kommer som vanligt från Ekokammaren idag faktiskt signerat Per Gudmundson. Åter så är det högerns gosse kvinna nummer ett som ska försvaras. RUT...

         Att socialdemokraterna inte är ense med regeringen och då främst moderaterna hur skattepengarna ska användas är ingen hemlighet. Att nu socialdemokraterna är emot RUT är ingen hemlighet. Det handlar inte om de arbetsinsatser som utförs utan hur staten prioriterar skattepengarna. Där anser vi socialdemokrater att det är fel sätt att hantera skattepengar. Vi vet att det finns problem inom omsorgen av våra äldre och att där skulle det finnas bättre hål att lägga pengarna och personal.

         Att äldre köper dessa tjänster må vara sant till en del men sedan finns frågan kring alla de äldre som inte har den ekonomi som ändå behövs för att klara att anlita dessa tjänster. Så fortfarande är utnyttjandet av RUT en klassmarkör.

          När det gäller ROT så är det ett stimulansbidrag som främst ska användas i lågkonjunkturer för att hålla sysselsättningen igång. Med det så är det skillnad på dessa avdrag. ROT håller landet igång under lågkonjunkturer medan RUT tar bort dammet i de hem som har råd...

        Nä, bättre borde moderaterna kunna än RUT-avdrag och femte jobbskatteavdrag. Det blir allt mer klart på den politiska tomheten som finns inom regeringspartierna.

        Som avslutning så måste dock socialdemokraterna finna en lösning för de familjer som har problem att få ihop livet. Vi vet att RUT används som argument just för denna grupp och jag tror inte det är en optimal lösning utan att vi måste finna andra grepp...

Media: SvD, SvD2
Bloggat: Sebastian StenholmMartin Moberg på ämnet
Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,