20110719

Sicket dravel, signerat Centern

Om Tio läkare arbetar å en vårdcentral och sedan så startar alla eget och gör sina rum till företagets så har det enligt Centern blivit mycket bättre för patienten... ÄR det detta som kallas falska matematik. 


        Det blir allt tydligare att Centern driver en politik som inte är för den enskildas bästa utan för vårdföretagarens. Dagens  debattartikel i DN talar sitt tydliga språk. Och man ska försöka finna ett patientperspektiv så handlar det enbart om kvantitet och inte kvalitet och vårdinnehåll. Idag kan man till och med tänka sig tumma på vårdens innehåll för att få till mera etableringar. Bilden av att vi kommer få A- och B-lag  inom vården blir allt tydligare med Centern vid rodret. Svepsjälen om landsbygden känns mer desperata än en sann kärlek till de glest befolkade delarna av landet.


Nä det blir inte bättre vård för att alla läkare blir egna företagare 
och man lättar på vårdens innehåll. 

Mer på NetRoots för progressiva bloggare och Politometern med en samling med politiska bloggar.Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,